Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору

1. Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається.

2. Шлюбний договір може бути змінено подружжям. Угода про зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується.

3. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення.

Коментар:

1. За час дії шлюбного договору жодна із сторін не має права в односторонньому порядку змінити його умови. Заборона односторонньої зміни умов договору є запорукою забезпечення стабільності договірних сімейних відносин. Одностороння зміна умов договору допускається лише у випадках та на умовах, визначених договором або законом.

2. Зміна шлюбного договору, як і будь-якого іншого договору, можлива за наявності взаємної згоди подружжя, що відповідає принципу свободи договору.

Оскільки для укладення шлюбного договору закон передбачає письмову форму і нотаріальне посвідчення (ст. 94 СК України), то і зміна умов цього договору матиме правове значення лише при дотриманні сторонами вказаної форми.

3. У договорі варто передбачити умови, які вважатимуться істотними і можуть бути підставою для його зміни судом на вимогу одного з подружжя (див. також коментар до ст. 102). Якщо шлюбний договір змінюється у судовому порядку, зобов'язання змінюються з моменту набрання рішенням суду законної сили.

Кількість внесення змін до шлюбного договору законодавством не обмежується.