Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя

1. Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

1) визнаний безвісно відсутнім;

2) визнаний недієздатним.

3) пункт 3 виключено 

2. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Коментар:

Частиною першою коментованої статті встановлено випадки, за яких шлюб може бути розірвано державним органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя.

Так, згідно п. 1 ч. 1 ст. 107 СК шлюб може бути розірвано органом реєстрації актів цивільного стану за вимогою одного з подружжя, якщо інший з подружжя визнаний безвісно відсутнім. У цьому випадку необхідно додати до заяви копію або виписку з рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім На підставі пред'явлених документів відділом реєстрації актів цивільного стану реєструється розірвання шлюбу.

У тому випадку якщо інший з подружжя визнаний недієздатним шлюб також може бути розірвано органом реєстрації актів цивільного стану за вимогою одного з подружжя, для цього необхідно додати до заяви копію або виписку з рішення суду про визнання другого з подружжя недієздатним.

Передбачений п. 2 ч. 1 ст. 107 СК порядок розірвання шлюбу державним органом РАЦС за заявою одного з подружжя, якщо другий з подружжя визнаний недієздатним, не поширюється на випадки розірвання шлюбу з особами, цивільну дієздатність яких обмежено судом відповідно до ст. 36 ЦК. Розірвання шлюбу за позовами, пред'явленими до зазначених осіб або цими особами, здійснюється в загальному порядку (п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 N 11 "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя").

У випадку якщо один із подружжя засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки, шлюб також може бути розірваний державним відділом реєстрації актів цивільного стану за заявою іншого з подружжя. При чому немає значення чи перебуває фактично той з подружжя якого було засуджено до позбавлення волі строком понад три роки у місцях позбавлення волі чи перебуває на свободі. Слід також звернути увагу на те, якщо особу буде засуджено до обмеження волі строком на три роки розірвання шлюбу не може здійснюватися на підставі п. 3 ч. 1 ст. 107 СК.

У всіх випадках, передбачених частиною першою коментованої статті шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору. Оскільки, згідно зі ст. 68 СК розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Розпоряджання майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності, після розірвання шлюбу здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою, відповідно до глави 26 Цивільного кодексу України.