Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей

1. Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу.

Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

2. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.

3. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Коментар:

У частині 1 коментованої статті йдеться про спрощену процедуру розірвання шлюбу. У тому випадку, якщо подружжя не має дітей, вони мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу.

Щодо процедури розірвання шлюбу, то згідно із п. 12 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні реєстрація розірвання шлюбу у випадку, передбаченому статтею 106 Сімейного кодексу України, провадиться на підставі письмової заяви подружжя про розірвання шлюбу, у якій повинно бути зазначено про відсутність у них спільних дітей, після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана, у присутності хоча б одного з подружжя.

При прийнятті заяви про розірвання шлюбу особам, які подають заяву, роз'яснюється порядок і умови реєстрації розірвання шлюбу, а також момент його припинення.

До заяви про розірвання шлюбу має бути додане свідоцтво про шлюб. Якщо в подружжя такого свідоцтва немає, а актовий запис про шлюб в органі реєстрації актів цивільного стану не зберігся, то за наявності в паспортах або паспортних документах заявника відмітки (штампа) про шлюб вимагати поновлення актового запису не потрібно. Про відсутність свідоцтва робиться відмітка на заяві про реєстрацію розірвання шлюбу. За наявності свідоцтва про шлюб після складання актового запису про розірвання шлюбу воно повертається заявникам з відміткою про реєстрацію розірвання шлюбу. Якщо актовий запис про шлюб був складений в органах реєстрації актів цивільного стану України, але не зберігся, і в подружжя немає свідоцтва про шлюб, а також відсутні штампи (відмітки) про шлюб в паспортах, паспортних документах, то реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена тільки після поновлення актового запису про шлюб у встановленому законодавством порядку.

Чинний Сімейний кодекс передбачає можливість реалізації права на подачу заяви про розірвання шлюбу через представника. У тому випадку якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

Оскільки держава має всіляко сприяти укріпленню шлюбних відносин. Державні органи на які покладено відповідні функції щодо припинення шлюбу шляхом його розірвання мають вживати всі передбачені законом можливості для збереження шлюбу. Саме тому державний орган реєстрації актів цивільного стану виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. Такий строк встановлено для того щоб уникнути помилок з боку подружжя по розірванню шлюбу, оскільки у деяких випадках подружжя діють імпульсивно необдумано і з певним часом можуть змінити своє ставлення до подальшого існування шлюбу.

У коментованій статті мова іде про спрощену процедуру розірвання шлюбу то цілком зрозуміло, що вирішення питання щодо розірвання шлюбу між подружжям має вирішуватися незалежно від майнового спору. Слід зазначити, що навіть у разі наявності майнового спору шлюб припиняється у день реєстрації державним відділом реєстрації актів цивільного стану розірвання шлюбу. Майновий спір може бути вирішено в порядку позовного провадження.