Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

1. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 або одного з них відповідно до статті 107 цього Кодексу.

2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 цього Кодексу.

3. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу.

Коментар:

У коментованій статті встановленні випадки розірвання шлюбу та порядок його розірвання. Норми закріпленні у ст. 105 СК мають відсильний характер. Так, згідно із ч. 1 ст. 105 СК шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 СК (дивись коментар до ст. 106 СК) або одного з них відповідно до статті 107 СК (дивись коментар до ст. 107 СК).

У ч. 2 коментованої статті так само має відсильний характер. В ній зазначено, що шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 СК (дивись коментар до ст. 109 СК).

У ч. 3 зазначено, що шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 СК (дивись коментар до ст. 110 СК).