Стаття 104. Підстави припинення шлюбу

1. Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.

2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання.

3. Якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається, що шлюб припинився внаслідок його смерті.

4. Якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб припинився внаслідок його розірвання.

Коментар:

У коментованій статті встановлено загальні підстави припинення шлюбу. Згідно з ч. 1 ст. 104 СК шлюб припиняється внаслідок юридичного факту, смерті одного з подружжя.

Шлюб також може бути припинено на підставі рішення суду про оголошення одного з подружжя померлим. Якщо у першому випадку мова іде про юридичний факт - смерть, то у другому - про встановлення юридичного факту компетентним органом у порядку, визначеному законодавством. Встановлення юридично значимих фактів віднесено до компетенції суду. Згідно зі статтями 246 - 250 ЦПК встановлення юридично значимих фактів відбувається в порядку окремого провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 104 СК шлюб може бути припинено внаслідок розірвання. На сьогодні чинний СК припинення шлюбу відносить до компетенції двох державних органів. Такими повноваженнями наділені органи РАЦСу та суд. Встановлення такої альтернативи надає змоги у певних випадках уникнути складної процедури розірвання шлюбу. Так, спрощена процедура розірвання шлюбу здійснюється органом РАЦСу, але за умови подання подружжям, яке не має дітей спільної заяви (ст. 106 СК). Існують і виключення. Так шлюб може бути припинений органами реєстрації актів цивільного стану і у випадку, коли ініціатива розірвання шлюбу виходить від одного з подружжя але за умов передбачених у ст. 107 СК.

Щодо судової процедури розірвання шлюбу вона так само може відбуватися як за спільною заявою подружжя, яке має дітей (ст. 109 СК), за умови попереднього укладення та нотаріально посвідченого письмового договору про визначення місця проживання дітей, їх виховання та визначення аліментних обов'язків, або у позовному провадженні якщо вимога щодо розірвання шлюбу заявлена одним із подружжя. (ст. 110 СК).

У ч. 3 та 4 ст. 104 СК визначено особливий порядок припинення шлюбу за умови настання юридично значимих фактів в залежності від часу настання цього юридичного факту. Так, у тому випадку, якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважається, що шлюб припинився внаслідок його смерті.

Якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважається, що шлюб припинився внаслідок його розірвання.