Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою

1. Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасовано та актовий запис про смерть анульовано, її шлюб з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

2. Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою може бути поновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про розірвання шлюбу та відповідне свідоцтво, видане на його підставі.

Коментар:

У коментованій статті закріплено можливість поновлення шлюбу особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою. Слід зазначити, що в ст. 118 СК закріплено різні підстави припинення шлюбу. Так, у разі оголошення особи померлою шлюб припиняється на підстави ст. 104 СК (дивись коментар до ст. 104 СК). У разі, якщо особа була визнана безвісно відсутньою, припинення шлюбу відбувається на підставі ст. 107 СК (дивись коментар до ст. 107 СК). Тому і процедура і наслідки припинення шлюбу будуть різні.

Для поновлення шлюбу особи, яка була оголошена померлою і з'явилася, необхідно провести певну процедуру, а саме: 1) необхідно скасувати відповідне рішення суду про оголошення особи померлою (процедура відбувається на підставі ст. 250 ЦПК); 2) анулювати актовий запис про смерть. Шлюб поновлюється лише за умови, якщо: 1) ніхто з колишнього подружжя не перебуває у повторному шлюбі; 2) обидва з колишнього подружжя висловили письмову згоду на поновлення шлюбних відносин.

У тому випадку, якщо шлюб було припинено шляхом його розірвання на підставі п. 1 ч. 1 ст. 107 СК його можливо поновити за умови, що: 1) рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою скасоване; 2) державний орган реєстрації актів цивільного стану анулював актовий запис про розірвання шлюбу; 3) обидва з колишнього подружжя висловили письмову згоду на поновлення шлюбних відносин.