Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини

1. Якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік - батьком дитини.

Коментар:

Коментована стаття регламентує відносини щодо запису подружжя батьками дитини. Так, якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік - батьком дитини. В даному випадку мова йде про презумпцію батьківства, а ст. 133 СК України тісно переплітається зі ст. ст. 121 - 122 СК України. Запис подружжя батьками дитини здійснюється на підставі Свідоцтва про шлюб та відповідних медичних документів про народження дитини.

В даній правовій нормі йдеться не про визначення походження дитини від батьків, що перебувають у шлюбі між собою, а про реєстрацію подружжя батьками дитини, тобто коментована стаття носить процедурний, а не правовиникаючий характер.

Слід зауважити, що запис подружжя батьками дитини проводиться автоматично, незалежно від того, заперечують вони чи хтось із них проти цього, в силу передбаченої законом презумпції батьківства.

Процедура реєстрації народження дитини регулюється наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5 "Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні" (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 р. N 1154/5).