Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану

1. Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

2. У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

3. Реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

4. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Коментар:

1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті та Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні (наказ Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 р. N 1154/5) батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Національне законодавство не має повної відповідності ст. 7 Конвенції про права дитини, згідно якої дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження.

Незважаючи на таку невідповідність слід констатувати наявність позитивної динаміки, оскільки попередній КпШС зобов'язував провести таку реєстрацію протягом трьох місяців.

2. Юридичним фактом, з яким закон пов'язує виникнення прав, є факт народження. Для спрощення цивільно-правового обороту, забезпечення його прозорості законодавець вимагає реєстрації цього юридичного у факту у державних відділах реєстрації актів цивільного стану. За класичною класифікацією юридичні факти залежно від правових наслідків, які вони породжують, поділяються на правостворюючі, правозмінюючі та правоприпиняючі. Народження дитини є правостворюючим юридичним фактом.

Реєстрація засвідчує походження дитини шляхом зазначення імені матері та батька дитини та індивідуалізує дитину шляхом присвоєння їй прізвища (ст. 145 СК), імені (ст. 146 СК) та по батькові (ст. 147 СК).

3. Невиконання обов'язку зареєструвати народження дитини є підставою для покладення на батьків адміністративної відповідальності. Зокрема, за ч. 2 ст. 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Є випадки, коли батьки не можуть самостійно зареєструвати дитину. Один з них прямо закріплений в ч. 2 ст. 144 СК. У разі смерті батьків народження дитини реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Інший випадок зазначено в п. 25 розділу III Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні. Реєстрація народження знайденої дитини, батьки якої невідомі, провадиться за письмовою заявою представника органу опіки і піклування, адміністрації закладу охорони здоров'я, куди влаштована дитина, органів внутрішніх справ або особи, у якої перебуває дитина, не пізніше трьох діб з часу виявлення дитини. Одночасно із заявою про реєстрацію народження дитини до органів реєстрації актів цивільного стану подаються рішення органу опіки та піклування, а також довідка закладу охорони здоров'я про вік дитини. Прізвище, власне ім'я, по батькові знайденої дитини записуються згідно з даними, зазначеними в рішенні органу опіки та піклування.

У графі "Для відміток" зазначається "Дитина знайдена, батьки невідомі, відомості про них унесені згідно з рішенням органу опіки та піклування", а також указуються назва та адреса дитячого закладу, де перебуває дитина, або прізвище, власне ім'я, по батькові та адреса особи або установи, де дитина буде тимчасово перебувати до прийняття рішення її подальшого влаштування.

У графі "Місце народження" зазначається місце реєстрації народження дитини.

Якщо закладом охорони здоров'я установлено, що вік знайденої дитини становить більше одного року, то реєстрація здійснюється у книзі реєстрації поновлених актових записів про народження як первинна, але після порядкового номера зазначається "Реєстрація з пропуском строку".

Реєстрація знайдених дітей, яким не виповнився один рік, провадиться на загальних підставах в книзі поточної реєстрації актів про народження на підставі документів, визначених у цьому пункті.

5. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України (ч. 4 ст. 144 СК). На теперішній час діє Постанова Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон".