Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків

1. Дитина, повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу.

2. Повнолітні дочка, син мають право звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як їх законні представники, без спеціальних на те повноважень.

3. Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування.

Коментар:

1. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків (ст. 51 Конституції України). Під піклуванням мається на увазі не лише матеріальна допомога, але й моральна підтримка.

Принцип взаємності в сімейному праві проявляється в тій формі, що батьки, які піклувались про дітей до досягнення ними повноліття, отримують право отримати зворотне піклування та турботу.

2. Батьки є законними представниками їх дитини при зверненні до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини (ч. 2 ст. 154 СК). Аналогічне правило діє щодо представництва повнолітньою дочкою, сином прав своїх непрацездатних, немічних батьків. Згідно з ч. 2 ст. 172 СК повнолітні дочка, син мають право звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як їх законні представники, без спеціальних на те повноважень.

Тобто є два види законного процесуального представництва: представництво батьками своїх дітей і представництво повнолітніми дітьми своїх батьків.

Слід звернути увагу на колізію між СК та ЦПК, який в ст. 39 "Законні представники" веде мову лише про законне представництво малолітніх, неповнолітніх, обмежено дієздатних, визнаних недієздатними, визнаних безвісно відсутніми, оголошених померлими. Тобто ЦПК не передбачає можливості повнолітніх дочки, сина звернутись за захистом прав та інтересів непрацездатних, немічних батьків як їх законні представники, без спеціальних на те повноважень.

Якщо виникає потреба у матеріальному представництві, то необхідне оформлення довіреності на загальних засадах.

Поняття непрацездатна особа і немічна особа іноді співпадають, але можуть не співпадати. Наприклад, особа пенсійного віку є непрацездатною, хоча ще здатна самостійно обслуговувати себе, вести домашнє господарство.

За наявності кількох дітей кожен з них зобов'язаний піклуватись про батьків, а у разі невиконання цього обов'язку величина витрат, пов'язаних із наданням піклування має бути розподілена між ними відповідно до їх матеріального та сімейного стану.

3. Обов'язок повнолітніх дітей піклуватись про батьків (ст. 172 СК) є особистим немайновим за своєю правовою суттю.

Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків є майновим за своєю правовою суттю (ст. 202 СК).

Немає правового механізму примусового виконання особистого немайнового обов'язку. Єдиним способом правового забезпечення виконання особистого немайнового обов'язку піклуватись про батьків є встановлення можливості судового стягнення коштів на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування (ч. 3 ст. 172 СК).