Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина

1. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього Кодексу.

2. При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.

Коментар:

Виходячи із правил коментованої статті, аліменти на повнолітніх дочку, сина можуть бути визначені у трьох основних формах:

1) у твердій грошовій сумі, тобто у фіксованому розмірі в гривнях, який буде однаковим протягом всього періоду сплати аліментів;

2) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів. Слід зазначити, що СК говорить саме про дохід платника, під яким розуміється сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами (ст. 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"). Тобто сума аліментів буде відраховуватися не тільки із заробітної плати платника, але і із будь-яких інших отриманих ним доходів. В такому випадку сума аліментів, сплачуваних батьками на утримання повнолітньої дочки, сина, в кожному місяці буде різною.

3) У змішаній формі, що означає, що аліменти можуть складатися із певної твердої суми, яка гарантована буде виплачена в якості утримання, та із певної частини доходу платника, яка буде збільшувати суму утримання.

Конкретний розмір аліментів на утримання повнолітньої дочки, сина визначається судом з врахуванням обставин, передбачених ст. 182 СК. До таких обставин відносяться:

1) стан здоров'я та матеріальне становище дочки, сина;

2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

4) інші обставини, що мають істотне значення (детально див. коментар до ст. 182 СК)

При прийнятті рішення про стягнення аліментів з одного з батьків та визначенні розміру аліментів суд має взяти до уваги також можливість надавати повнолітнім дочці, сину утримання іншими близькими родичами. До них коментована стаття відносить іншого з батьків, дружину або чоловіка повнолітньої дочки, сина або їхніх повнолітніх працездатних дітей. Зрозуміло, що не всі такі родичі можуть бути в кожному випадку (наприклад, особа віком від 18 до 23 років може мати дружину або чоловіка, але не може мати повнолітніх дочку або сина). Але якщо один з батьків такої особи або її чоловік (дружина) здатні надавати їй утримання на час навчання, розмір аліментів, що стягується з другого з батьків, може бути зменшений.