Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина

1. До відносин між батьками і дочкою, сином щодо надання їм утримання застосовуються норми статей 187, 189 - 192 і 194 - 197 цього Кодексу.

Коментар:

Коментована стаття має відсилочний характер та передбачає застосування певних норм щодо стягнення аліментів на утримання дитини щодо відносин по утриманню повнолітнього сина або дочки.

Так один з батьків - платник аліментів - може організувати добровільне утримання аліментів із його заробітної плати (ст. 187 СК). Батьки можуть укласти між собою договір про сплату аліментів на дитину (ст. 189 СК). Розмір присуджених аліментів може бути змінений за правилами ст. 192 СК. Також батьки можуть бути достроково звільнені від обов'язку сплати аліментів на повнолітню дочку або сина в разі набуття ними права власності на нерухоме майно (ст. 190 СК).