Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах на батьків

1. Дочка, син крім сплати аліментів зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Коментар:

Аліменти, що сплачують діти на утримання своїх батьків, безумовно повинні забезпечувати достатній життєвий рівень та необхідні умови для існування. Проте в сучасних умовах тяжка хвороба, інвалідність або немічність батьків потребують значних додаткових витрат, які не покриваються сумами сплачуваних дітьми аліментів. Саме з метою уникнення випадків матеріальної незахищеності батьків закон встановлює обов'язок дітей брати участь у додаткових витратах на батьків.

Додаткові витрати на утримання батьків є різновидом аліментних платежів.

Коментована стаття визначає вичерпний перелік обставин, за яких у дітей виникає обов'язок по несенню додаткових витрат на батьків, а саме:

- тяжка хвороба;

- інвалідність

- немічність.

При невиконання дітьми обов'язку по сплаті додаткових витрат, батьки мають право звернутися за захистом своїх прав до суду. Суд в кожному конкретному випадку визначає наявність однієї або декількох з перелічених вище обставин на підставі відповідного медичного висновку.

Суд визначає розмір коштів на оплату додаткових витрат в тому самому порядку, що і при визначені розміру коштів на утриманнями батьками своїх неповнолітніх дітей.

Суд визначає суму необхідних додаткових витрат на батьків в залежності від матеріального та сімейного становища дітей та батьків та інших обставин. З дитини-відповідача (дітей-відповідачів) додаткові витрати на батьків стягуються в твердій грошовій сумі і, зазвичай, підлягають сплаті щомісячно. Але можливий і інший варіант, буде визначений одноразовий платіж з урахуванням конкретної ситуації.

Суд вправі зобов'язати дітей прийняти участь у фактично понесених витратах батьків, що були викликані перерахованими у коментованій статті обставинами, так і у витратах, що необхідно буде здійснити в майбутньому. Таким витратами можуть бути, зокрема, витрати по здійсненню майбутньої операції, направлення для лікування у відповідний санаторій тощо. Сторона, яка звертається в суд з вимогою до дітей, про понесення нею додаткових витрат на утримання, зобов'язана надати докази, що підтверджують суми фактично понесених витрат, або надати обґрунтований висновок щодо майбутніх витрат.

При стягненні коштів на оплату додаткових витрат по утриманню батьків, суд залучає до справи всіх повнолітніх дітей батьків (батька, матері) незалежно від того чи був до них пред'явлений позов. Як правило, це здійснюється за ініціативою відповідача.