Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків

1. Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.

2. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.

Коментар:

1. П. 1 коментованої статті визначає, що розмір аліментів на батьків визначає суд у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу), з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. Під матеріальним становищем розуміється рівень забезпеченості платника та одержувача. В кожному конкретному випадку суд враховує всі види заробітку чи доходу як дітей так і батьків. В залежності від цих обставин і визначається розмір аліментів. Суд має право встановлювати розмір аліментів повністю чи частково, як в твердій грошовій сумі, так і в частці від заробітку (доходу). На вибір способу визначення розміру аліментів можуть впливати різні обставини: мінливість і нестабільність доходу, проживання за кордоном, одержання частини доходу в натуральній формі тощо.

2. В залежності від матеріального та сімейного стану сторін, суд визначає розмір аліментів, що будуть виплачуватись кожним з зобов'язаних дітей. Під сімейним станом розуміється наявність осіб, яким платники аліментів (діти) по закону зобов'язані надати утримання.

У випадку, коли позов був пред'явлений не до всіх осіб (дітей, дружини\чоловіка, батьків їх батьків), а тільки до одного чи до кількох з них, суд при визначенні розміру аліментів непрацездатному або такому, що потребує матеріальної допомоги члену сім'ї, може визначити розмір участі кожного з таких осіб у виконанні аліментних зобов'язань та у додаткових витратах.