Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків

1. У виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина (стаття 6 цього Кодексу) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними.

Коментар:

В коментованій статті передбачається винятковий випадок, коли дитину, яка має достатній дохід (заробіток), може бути зобов'язано судом надати одноразову або строкову фінансову допомогу батькам, які є тяжко хворими або інвалідами. Суд визначає розмір аліментів на батьків з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін та інших обставин, що заслуговують на увагу.

Поняття достатній дохід (заробіток) є оціночним поняттям і визначається у кожному конкретному випадку судом. Джерела доходу (заробітку) дитини можуть бути досить різні наприклад: кошти отримані за результати інтелектуальної та творчої діяльності, премії, гонорари, грошові винагороди, стипендії, кошти отримані від підприємницької діяльності, доходи по акціям, дивіденди заробітна плата тощо. При отриманні дитиною доходу (заробітку) в іноземній валюті відбувається перерахування в національну валюту - гривню і встановлення або одноразового платежу або строкових аліментних платежів.

Правом на аліменти наділені виключно батьки, які є тяжко хворими або є інвалідами. Правила статей 202, 203, 205 цього Кодексу до відносин, що врегульовуються даною статтею, не застосовуються.

Позов про присудження аліментів може бути пред'явлений безпосередньо до дитини, якій виповнилося 14 років. У випадку, якщо дитина не досягла 14 років, позов може бути пред'явлений до її опікуна. У випадку пред'явлення позову до одного з дітей, суд розглядає можливість залучення до справи і інших дітей, розмір доходу (заробітку) яких є достатнім для стягнення з них аліментів.

Закон встановлює дві можливості використання грошових коштів, які будуть стягуватись з дитини: а) на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням батьків; б) на покриття витрат, пов'язаних з доглядом за батьками.