Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі

1. Якщо дитина постійно проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, функції опікуна та піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цих закладів.

Коментар:

1. Дуже складно вирішити проблему встановлення опіки або піклування над малолітніми дітьми або над неповнолітніми дітьми у разі, якщо неповнолітні страждають на певні психічні розлади, які вимагають постійного або періодичного догляду з боку медичного персоналу. Як правило, діти цієї категорії рідко передаються під опіку в сім'ї з об'єктивних підстав, таких як необхідність постійного медичного нагляду тощо.

У випадку, коли мова іде про неповнолітню або малолітню особу, яка виховуються у навчально-виховному закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштована у відповідну лікувальну установу чи установу соціального захисту населення, то виконання обов'язків опікунів і піклувальників від імені держави здійснюють ці установи в особі керівників цих установ. Призначити опікуна піклувальника можна й після влаштування зазначених у даному пункті осіб у відповідні державні установи.