Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків

1. Особа може бути звільнена від обов'язків опікуна або піклувальника дитини у випадках, передбачених Цивільним кодексом України, а також тоді, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

Коментар:

1. Звільнення особи від виконання обов'язків опікуна або піклувальника відбувається з підстав, передбачених ст. 75 ЦК України. Так суд, якщо він призначив опікуна чи піклувальника, або орган опіки та піклування, за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника. Ця заява розглядається судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця. У цьому випадку мова іде про добровільну відмову опікуна або піклувальника від виконання покладених на них обов'язків, оскільки відносини опіки та піклування базуються на вільній згоді опікуна або піклувальника виконувати свої повноваження (ч. 3 ст. 63 ЦК). Така відмова може базуватися на будь-яких обставинах: хвороба опікуна або піклувальника яка унеможливлює подальше виконання ним своїх повноважень, погіршення його фінансового стану тощо. Однак, навіть у цьому випадку особа і надалі виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна, піклувальника або до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

У ч. 2 ст. 75 ЦК зазначено, що суд, якщо він призначив піклувальника, або орган опіки та піклування, може звільнити піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено піклування. У цьому випадку ініціатором звільнення опікуна або піклувальника може виступати і підопічна особа. У разі подання підопічним обґрунтованої заяви до уповноваженого органу, про звільнення піклувальника від його повноважень, заява розглядається у сукупності з усіма обставинами, що свідчать про характер відносин між піклувальником та підопічним.

Виходячи із аналізу повноважень органу опіки та піклування та ч. 3 ст. 75 ЦК, можна зробити висновок що з ініціативою звільнення опікуна або піклувальника може виступити і орган опіки та піклування на підставі клопотання підопічного, державних або громадських організацій.