Стаття 252. Договір про патронат

1. За договором про патронат орган опіки та піклування передає дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на виховання у сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату.

Коментар:

1. У коментованій статті мова іде про одну з форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З аналізу норми випливає, що патронат може бути встановлений лише над однією дитиною, що відрізняє його від таких форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як передача дитини на виховання у прийомну сім'ю та створення дитячого будинку сімейного типу. Патронат може бути встановлений щодо дитини, яка має відповідний статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

За договором про патронат, патронатний вихователь отримує плату за надані послуги. Якщо проаналізувати даний договір, то можна дійти висновку, що патронатний вихователь бере на себе обов'язок по вихованню, який частково включає и навчання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, створення належних житлово-побутових та інших умов для розвитку та соціалізації цієї дитини. Договір про патронат є строковим, він діє, за загальним правилом, до досягнення дитиною повноліття (18 років). На відміну від такої форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як прийомна сім'я, договір про патронат автоматично не продовжується у разі, якщо дитина навчається у навчальному закладі 1 - 4 рівня акредитації до досягнення нею 23 років або завершення навчання.