Стаття 21. Застосування до засуджених заходів медичного характеру

1. Стосовно засуджених, які мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, та не пройшли повного курсу лікування, органами і установами виконання покарань здійснюється лікування.

2. Якщо під час відбування покарання буде встановлено, що засуджений захворів зазначеними в частині першій цієї статті захворюваннями та відмовляється від лікування, орган або установа виконання покарань вносить до суду подання про застосування до такої особи відповідного примусового лікування.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає порядок застосування примусових заходів медичного характеру стосовно засуджених, які мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, які не пройшли повного курсу лікування. Примусове лікування застосовується у двох випадках:

- коли воно призначено засудженому вироком суду відповідно до ст. 96 КК України;

- якщо таке лікування вироком призначене не було, а потреба у ньому виникла вже при відбуванні покарання.

Встановлено, якщо засуджений під час відбування покарання захворів і його хвороба становить небезпеку для здоров'я інших осіб, а також засуджена особа відмовляється від лікування, орган або установа виконання покарань вносить до суду подання про застосування до такої особи відповідного примусового лікування.

Порядок застосування судом примусових заходів медичного характеру та примусового лікування визначений відповідно у статтях 408, 416 - 424 та 4111 КПК України.

Примусове лікування, що застосовується у зв'язку з вчиненням особою злочину та її засудження, слід відрізняти від примусового лікування інших осіб (наприклад, алкоголіків і наркоманів). В органах і установах виконання покарань лікуються ті особи, відповідно до яких суд встановив необхідність такого лікування.

Порядок здійснення примусового лікування засуджених регламентований ст. 117 КВК України, спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань та іншими галузевими нормативно-правовими актами.

Порядок застосування судом примусового лікування до засуджених, які відбувають покарання, вирішується суддею за місцем відбування ними покарання за поданням адміністрації установи виконання покарань на підставі висновку лікарської комісії.

Засуджений не може відмовитись від примусового лікування. У разі відмови від лікування, призначеного у примусовому порядку, засуджений притягається до дисциплінарної відповідальності. Після того, як будуть вичерпані всі методи психотерапевтичного впливу, і засуджений продовжує відмовлятися від лікування, його карають правами начальника установи виконання покарань на підставі подання начальника медичної частини.