Стаття 60. Умови праці засуджених до обмеження волі

1. Засуджені до обмеження волі залучаються до праці, як правило, на виробництві виправних центрів, а також на договірній основі на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності за умови забезпечення належного нагляду за їхньою поведінкою.

2. Праця засуджених до обмеження волі регулюється законодавством про працю, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу.

3. Переведення засуджених на іншу роботу, в тому числі в іншу місцевість, може здійснюватися власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за погодженням з адміністрацією виправного центру.

4. Засудженим незалежно від усіх відрахувань належить виплачувати не менш як сімдесят п'ять відсотків загальної суми заробітку.

Коментар:

Стаття, що коментується, розглядає умови праці засуджених до обмеження волі. Праця засуджених до ОВ регулюється законодавством про працю, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу.

Засуджені до обмеження волі залучаються до праці, як правило, на виробництві виправних центрів, а також на договірній основі на державних або інших форм власності підприємствах за умови забезпечення належного нагляду за їхньою поведінкою.

Кожен засуджений зобов'язаний працювати в місцях і на роботах, визначених адміністрацією виправного центру. Вивід засуджених на роботу здійснюється згідно з розпорядком дня під керівництвом начальника чергової зміни.

Тривалість робочого дня засуджених, правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії встановлюються відповідно до законодавства України про працю та Закону України "Про охорону праці".

Переведення засуджених на іншу роботу, в тому числі в іншу місцевість, може здійснюватися власником підприємства або уповноваженим ним органом за погодженням з адміністрацією виправного центру.

Засуджені можуть залучатися без оплати праці до робіт із благоустрою гуртожитків та території, яка закріплена за виправними центрами. Ці роботи засуджені виконують, як правило, в порядку черговості у неробочий час, тривалістю не більше двох годин на тиждень.

Засудженим незалежно від усіх відрахувань належить виплачувати не менш як 75 % загальної суми заробітку.