Стаття 61. Обов'язки адміністрації виправного центру

1. Адміністрація виправного центру веде облік засуджених, роз'яснює порядок і умови відбування покарання, організовує трудове і побутове влаштування засуджених; забезпечує додержання умов праці засуджених, порядку та умов відбування покарання; здійснює нагляд і заходи попередження порушень порядку відбування покарання; проводить із засудженими соціально-виховну роботу; застосовує встановлені законом заходи заохочення і стягнення; здійснює роботу щодо підготовки засуджених до звільнення.

2. Порядок здійснення зазначених повноважень визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.

Коментар:

Стаття, що коментується, розглядає обов'язки адміністрації виправного центру серед яких слід виділити:

- організацію виховного процесу засуджених з урахуванням особливостей відбування покарання у виді обмеження волі;

- ведення обліку засуджених, роз'яснення порядку і умов відбування покарання, організація трудового і побутового влаштування засуджених;

- залучення засуджених до праці з урахуванням їх працездатності та спеціальності;

- забезпечення додержання умов праці засуджених, порядку та умов відбування покарання;

- здійснення нагляду і заходів щодо попередження та профілактики порушень порядку відбування покарання;

- забезпечення контролю за дотриманням режимних вимог на об'єктах і територіях, що прилягають до них;

- здійснення відповідно до законодавства України оперативно-розшукової діяльності;

- організація роботи щодо підготовки засуджених до звільнення.

Адміністрація виправного центру має право:

- застосовувати встановлені Кримінально-виконавчим кодексом України заходи заохочення і стягнення;

- вимагати від засуджених, а також інших осіб, які перебувають на території виправного центру, виконання ними обов'язків, установлених законодавством, і дотримання Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань;

- застосовувати до правопорушників передбачені законом заходи виховного та дисциплінарного впливу, а у разі скоєння злочинів - притягнення до кримінальної відповідальності;

- здійснювати огляд і обшук засуджених, їхніх речей, транспортних засобів, приміщень, що розташовані на території виправного центру, а також вилучати заборонені речі і предмети;

- здійснювати реєстрацію засуджених, а також їх фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію;

- призначати медичне обстеження та проводити медичний огляд засуджених з метою виявлення фактів вживання алкоголю, наркотичних чи токсичних речовин;

- використовувати можливості засобів масової інформації для розшуку засуджених, що скоїли втечу;

- здійснювати в передбачених законодавством випадках і

- порядку кримінально-процесуальні дії;

- застосовувати до засуджених заходи безпеки та зброю у випадках і порядку, встановлених законодавством;

- у встановленому законодавством порядку вводити режим особливих умов;

- володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за виправним центром майном у межах установленої компетенції;

- у встановленому законом порядку приймати у володіння і користування від установ, організацій і підприємств будь-яких організаційно-правових форм, а також від громадян - матеріально-технічні ресурси, фінансові кошти і майно;

- звертатися до суду з метою захисту своїх законних інтересів.