Стаття 75. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону

1. У зв'язку з винятковими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого військовослужбовця та його сім'ї) засудженому військовослужбовцю може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного батальйону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці.

2. Дозвіл на короткочасний виїзд дає командир дисциплінарного батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого військовослужбовця. Час перебування засудженого військовослужбовця за межами дисциплінарного батальйону зараховується до строку відбування покарання. Оплату проїзду засудженому військовослужбовцю забезпечує дисциплінарний батальйон.

Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає порядок надання засудженому військовослужбовцю короткочасний виїзд за межі дисциплінарного батальйону. Закріплення в чинному законодавстві норми, яка регулює право на короткочасний виїзд засудженого військовослужбовця за межі дисциплінарного батальйону, свідчить про подальшу гуманізацію порядку і умов відбування покарання.

Дана норма передбачає єдину підставу для надання засудженому права на короткочасний виїзд за межі дисциплінарного батальйону, у зв'язку з винятковими обставинами. До них законодавець відносить (смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди засудженому військовослужбовцю та його сім'ї).

На основі одної із підстав засудженому військовослужбовцю може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного батальйону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці.

Дозвіл на короткочасний виїзд дає командир дисциплінарного батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого військовослужбовця. Час перебування засудженого військовослужбовця за межами дисциплінарного батальйону зараховується до строку відбування покарання. Оплату проїзду засудженому військовослужбовцю забезпечує дисциплінарного батальйону.

Документами, що підтверджують наявність виняткових обставин можуть слугувати: довідки органів охорони здоров'я, місцевого самоврядування, інші офіційні документи.