Стаття 77. Праця засуджених військовослужбовців

1. Засуджені військовослужбовці залучаються до праці на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, у майстернях дисциплінарного батальйону.

2. Праця засуджених військовослужбовців організовується з додержанням правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, встановленими законодавством про працю.

3. Праця засуджених військовослужбовців оплачується відповідно до законодавства про працю. Нараховані суми заробітку засудженим військовослужбовцям зараховуються в установленому порядку на їх особові рахунки.

Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає працю засуджених військовослужбовців. Засуджені військовослужбовці залучаються до праці на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, у майстернях дисциплінарного батальйону.

Праця засуджених військовослужбовців організовується з додержанням правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, встановленими законодавством про працю.

Праця засуджених військовослужбовців оплачується відповідно до законодавства про працю. Нараховані суми заробітку засудженим військовослужбовцям не виплачуються.

Нараховані суми заробітку засудженим військовослужбовцям зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України на ім'я дисциплінарного батальйону, і використовуються для поліпшення побутових умов засуджених військовослужбовців, розвитку виробництва, преміювання.

Засуджені військовослужбовці, які сумлінною поведінкою і ставленням до праці та військової служби довели своє виправлення, можуть бути подані командиром дисциплінарного батальйону у встановленому законом порядку до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Засуджені поряд із продуктивною працею займаються бойовою і політичною підготовкою.