Стаття 83. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених військовослужбовців

Права командира дисциплінарного батальйону щодо застосування заходів заохочення і стягнення, передбачених цим Кодексом, а також порядок їх застосування і обліку визначаються Міністерством оборони України.

Коментар:

Засуджені військовослужбовці, які сумлінною поведінкою і ставленням до праці та військової служби довели своє виправлення, можуть бути подані командиром дисциплінарного батальйону у встановленому законом порядку до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Засуджені військовослужбовці, які заарештовані в дисциплінарному порядку, відбувають арешт на гауптвахті в одиночних камерах дисциплінарного батальйону згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Проте, як виняток, командуючий військами військового округу (оперативного командування), командуючий Військово-Морськими Силами України мають право зараховувати час перебування в ДБ до строку військової служби: особам, які оволоділи військовою спеціальністю, добре знають і чітко виконують вимоги військових статутів та бездоганно несуть службу після звільнення з дисциплінарного батальйону; особам, звільненим з дисциплінарного батальйону, якщо вони, відбуваючи покарання, твердо стали на шлях виправлення, виявили високу дисциплінованість і чесне ставлення до праці та військової служби.

Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні до строку військової служби може бути подано: командиром частини (корабля), до якої прибув звільнений з дисциплінарного батальйону, не раніше як через чотири місяці після прибуття його до частини (на корабель); командиром ДБ щодо осіб, ровесники яких звільнені в запас, - за один - два місяці до закінчення строку покарання.

Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні до строку строкової військової служби цим особам, звільненим умовно-достроково, доповідають відповідному командуючому не пізніше як через три дні після винесення судом ухвали.

Осіб, що відбули покарання або звільнені умовно-достроково, яким згідно з п. 62 Положення про дисциплінарний батальйон час перебування у дисциплінарного батальйону зараховано до строку строкової військової служби, та осіб, які підлягають звільненню у зв'язку з амністією або помилуванням, звільняють з військової служби в запас безпосередньо з дисциплінарного батальйону, якщо вони вже відслужили встановлені Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" строки військової служби.

Заходи заохочення застосовувати мають право:

- командир відділення, заступник командира взводу і старшина роти: оголошувати подяку; знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення;

- командир дисциплінарного взводу та командир роти: оголошувати подяку; знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення; дозволяти одне додаткове короткострокове побачення на місяць.

- командир дисциплінарного батальйону має право застосовувати заохочення, перелічені в ст. 81 КВК України, у повному обсязі.

Застосовувати заходи стягнення мають право:

- командир відділення, заступник командира взводу і старшина роти: оголошувати зауваження, догану та сувору догану; призначати в наряд на роботу до 3 днів;

- командир взводу: оголошувати зауваження, догану та сувору догану; призначати в наряд на роботу до 3 днів; накладати арешт з триманням на гауптвахті до 3 діб;

- командир дисциплінарної роти: оголошувати зауваження, догану та сувору догану; призначати в наряд на роботу до 3 днів; накладати арешт з триманням на гауптвахті до 5 діб.

- командир дисциплінарного батальйону має право накладати дисциплінарні стягнення, вказані у ст. 82 КВК України, у повному обсязі.