Стаття 84. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців

1. Створення житлово-побутових умов для засуджених військовослужбовців та їхнє медичне забезпечення здійснюються відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

2. Засуджені військовослужбовці забезпечуються речовим майном та продовольством за нормами, встановленими для військовослужбовців строкової служби.

3. Щомісячне грошове забезпечення засуджених військовослужбовців у розмірі окладу, встановленого за першим тарифним розрядом для солдатів, матросів першого року строкової служби, зараховують на їхні особові рахунки.

4. Хворих засуджених військовослужбовців у разі потреби направляють на лікування до госпіталю під вартою. Охорона засуджених військовослужбовців у межах госпіталю здійснюється начальником гарнізону за місцем дислокації госпіталю.

Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців. Матеріальне постачання засуджені військовослужбовці одержують, як військовослужбовці строкової служби; їхні родичі не позбавляються пільг, установлених для сімей військовослужбовців.

У разі засудження особи в іншому гарнізоні, командир частини, в якій військовослужбовець проходив службу, повинен негайно надіслати начальникові гарнізону чи військовому комендантові за місцем засудження продовольчий, речовий і грошовий атестати та інші документи на цю особу.

Засуджених, яких направляють до ДБ, забезпечують предметами обмундирування, якими вони користувалися, згідно з нормами постачання. Засуджених зараховують до списків змінного складу ДБ з дня їх прибуття і тримають за рахунок військових частин, з яких вони прибули.

Під час відбування покарання в ДБ всі засуджені військовослужбовці незалежно від їхнього військового звання та характеру попередньої служби знаходяться на положенні рядових і носять єдині встановлені для даного ДБ форму одягу та знаки розрізнення.

Нараховані суми заробітку засудженим військовослужбовцям зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України на ім'я ДБ, і використовуються для поліпшення побутових умов засуджених військовослужбовців, розвитку виробництва, преміювання.

Хворих засуджених військовослужбовців, у разі потреби, направляють на лікування до госпіталю під вартою. Охорона засуджених військовослужбовців у межах госпіталю здійснюється начальником гарнізону за місцем дислокації госпіталю. Час перебування на лікуванні у госпіталі у повному обсязі зараховується до строку відбування покарання.

Предмети обмундирування та взуття, що стали непридатними до вжитку, замінюють на придатні до носіння.

Звільнених з ДБ забезпечують проїзними документами, грішми для продовольчо-дорожніх потреб або армійським сухим пайком та милом за встановленими нормами.