Стаття 85. Звільнення від покарання засуджених військовослужбовців за хворобою

Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира дисциплінарного батальйону і висновком військово-лікарської комісії.

Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає звільнення від покарання засуджених військовослужбовців за хворобою. Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира дисциплінарного батальйону і висновком військово-лікарської комісії.

Засуджених звільняють з дисциплінарного батальйону за таких підстав:

- після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;

- в силу акта амністії;

- у зв'язку з помилуванням;

- у зв'язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнення від відбування покарання через хворобу, умовно-достроково і за іншими підставами, встановленими законом.

На засуджених, визнаних військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби із зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, командир ДБ вносить до суду подання про дострокове звільнення від покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням.

Разом з поданням до суду надсилають висновок військово-лікарської комісії та особову справу засудженого. Осіб, щодо яких судом винесено ухвалу про дострокове звільнення від покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням, командир ДБ достроково звільняє з військової служби і направляє до військового комісаріату або військової частини, звідки вони прибули.

Звільнення засуджених військовослужбовців за хворобою здійснюється в порядку, передбаченому ст. 408 КПК України. При наявності підстав, передбачених ч. 3 ст. 84 КК України, суддя районного (міського) суду за місцем відбування покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні, розглядає подання командира дисциплінарного батальйону і висновок військово-лікарняної комісії та звільняє такого засудженого від подальшого відбування покарання.

Для того, щоб засуджений військовослужбовець був звільнений з дисциплінарного батальйону за станом здоров'я, він повинен бути визнаний військово-лікарняною комісією непридатним за станом здоров'я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатним до військової служби в мирний час відповідною військово-лікарською комісією, що працює на базі лікувальних установ Збройних Сил.

При виявленні у засуджених військовослужбовців, що перебувають на лікуванні в лікувально-профілактичних закладах, тяжких хронічних захворювань з вираженими функціональними порушеннями, несприятливим прогнозом, начальники лікувальних закладів своєчасно інформують керівництво дисциплінарного батальйону, з метою направлення таких військовослужбовців на ВЛК для визначення придатності до військової служби. У необхідних випадках медичний огляд може здійснюватись після узгодження з підрозділом по роботі з особовим складом за направленням начальника центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК) або його заступника.

Перегляд постанов ВЛК МВС здійснюється вищими за статусом ВЛК.

Осіб, щодо яких судом винесено ухвалу про дострокове звільнення від подальшого відбування покарання за станом здоров'я, командир дисциплінарного батальйону достроково звільняє з військової служби і направляє до військового комісаріату або військової частини, звідки вони прибули (п. 65 Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України).