Стаття 86. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії

Вид колонії, в якій засуджені до позбавлення волі відбувають покарання, визначається центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає засудженому до покарання у виді позбавлення волі вид колонії.

Цей порядок здійснюється регіональними комісіями з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб засуджених до позбавлення волі, що утворюються в територіальних органах управління центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань в областях. При вирішенні питань про визначення рівнів безпеки виправних колоній, в яких засуджені відбувають покарання, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі, зміну умов тримання засуджених шляхом переведення їх до виправних колоній інших рівнів безпеки регіональна комісія у своїй діяльності керується вироком суду та іншими матеріалами, які характеризують засудженого.

Рішення регіональної комісії про розподіл, направлення та переведення засуджених приймаються з урахуванням висновків її членів і оформлюються протоколом, який затверджується головою регіональної комісії.

Про прийняття регіональною комісією рішення щодо визначення рівня безпеки виправної колонії засудженому оголошується під розпис на витязі з протоколу її засідання.

Регіональна комісія відповідно до покладених на неї завдань: здійснює у межах своєї компетенції визначення рівня безпеки виправної колонії, переведення засуджених до позбавлення волі, направлення та розподіл осіб, засуджених до позбавлення волі, до установ виконання покарань у межах регіону або запитує у центральному органу виконавчої влади з питань виконання покарань наряди на направлення засуджених осіб до установ виконання покарань; направляє відповідні матеріали на розгляд апеляційної комісії; узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства і нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд апеляційної комісії; забезпечує апробацію та впровадження інформаційних технологій у практику своєї діяльності та здійснює їх інтеграцію в інформаційну систему Департаменту; організовує підготовку, підвищення кваліфікації та стажування членів регіональної комісії; уносить пропозиції до Департаменту щодо вдосконалення діяльності регіональної комісії; здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень та покладених на неї завдань.

Регіональна комісія має право: залучати спеціалістів установ і органів Державної кримінально-виконавчої служби та інших відомств за погодженням з їх керівниками для розгляду і вирішення питань, що належать до її компетенції; проводити в установах і органах Державної кримінально-виконавчої служби соціальні дослідження.

Регіональну комісію очолює голова (перший заступник начальника територіального органу управління Департаменту за посадою), який має двох заступників (заступника начальника територіального органу управління Департаменту з соціально-виховної та психологічної роботи та начальника слідчого ізолятора за посадою).

Заступники голови регіональної комісії та її члени призначаються та звільняються наказами начальників територіальних органів управління Департаменту за поданням голів регіональних комісій. До складу регіональної комісії входять: начальники відділу, відділення (групи) по контролю за виконанням судових рішень, начальники медичної служби, начальники оперативного відділу (відділення) територіального органу управління Департаменту та слідчого ізолятора. До складу регіональної комісії можуть включатись також інші фахівці.

Голова регіональної комісії: здійснює керівництво діяльністю регіональної комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на регіональну комісію завдань щодо законності прийнятих рішень, визначає ступінь відповідальності членів регіональної комісії; затверджує структуру регіональної комісії в межах чисельності її членів; затверджує положення про регіональну комісію та функціональні обов'язки її членів; видає в межах своєї компетенції рішення та розпорядження, організовує і контролює їх виконання; діє від імені регіональної комісії і представляє її у державних та громадських організаціях і установах.