Стаття 88. Переміщення засуджених до позбавлення волі

1. Засуджені направляються до місця відбування покарання і переміщуються в разі необхідності з одного місця відбування покарання в інше під вартою.

2. Переміщення засуджених під вартою здійснюється з додержанням правил тримання: чоловіки окремо від жінок; неповнолітні - від дорослих; підслідні, які притягуються до кримінальної відповідальності в одному кримінальному провадженні, - окремо між собою; засуджені до довічного позбавлення волі - окремо від інших категорій. Хворі на активну форму туберкульозу легенів, психічно хворі - окремо між собою і окремо від здорових, у разі потреби за висновком лікаря - в супроводі медичного працівника.

3. При переміщенні засуджених під вартою їм забезпечуються необхідні побутові і санітарно-гігієнічні умови.

4. При переміщенні засуджених під вартою вони забезпечуються колонією (органом-відправником) одягом і взуттям за сезоном, а також харчуванням за встановленими нормами на весь період прямування.

5. Переміщення засуджених під вартою здійснюється за рахунок держави.

6. Порядок переміщення засуджених під вартою визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України відповідно до цього Кодексу.

 

Коментар:

 

Стаття, що коментується, визначає порядок переміщення засуджених до покарання у виді позбавлення волі для відбування покарання. Закон встановлює, що засуджені до покарання у виді позбавлення волі направляються до місця відбування покарання і переміщуються в разі необхідності з одного місця відбування покарання в інше під вартою, спеціальним автомобільним, залізничним, водним або повітряним транспортом, згідно з розробленим Державною кримінально-виконавчою службою планом-графіком.

Конвоювання засуджених до покарання у виді позбавлення волі здійснюється військовими частинами внутрішніх військ МВС України за місцем їх дислокації. У пунктах, де немає військових частин, ці завдання виконуються силами місцевих органів внутрішніх справ або служб охорони місць позбавлення волі.

Переміщення засуджених під вартою здійснюється з додержанням правил тримання: чоловіки окремо від жінок; неповнолітні - від дорослих; підслідні, які притягуються до кримінальної відповідальності по одній справі, - окремо між собою; засуджені до довічного позбавлення волі - окремо від інших категорій. Хворі на активну форму туберкульозу легенів, психічно хворі - окремо між собою і окремо від здорових, у разі потреби за висновком лікаря - в супроводі медичного працівника.

Окремо від інших перевозяться також іноземні громадяни та особи без громадянства, колишні працівники суду та правоохоронних органів. При переміщенні засуджених під вартою їм забезпечуються необхідні побутові і санітарно-гігієнічні умови. Порядок переміщення засуджених під вартою визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України відповідно до цього Кодексу.

При переміщенні засуджених під вартою вони забезпечуються колонією (органом-відправником) одягом і взуттям за сезоном, а також харчуванням за встановленими нормами на весь період прямування. Засуджені жінки можуть мати при собі речі жіночого туалету, а в разі слідування з дітьми віком до трьох років - мати речі для догляду за ними.

Переміщення засуджених під вартою здійснюється за рахунок держави на підставі: попутних списків - на кожного або на групу засуджених, які направляються в один пункт призначення; особова справа - на кожного засудженого; продовольчі атестати - на кожного або на групу засуджених. Особові справи засуджених з категорії ризику помічаються спеціальними позначками.

Не можуть бути прийняті для переміщення засуджені у випадку неправильного оформлення на них документів, хворі, яким заборонено переміщення лікарем установи відправника, засуджені у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, одягнені не по сезону тощо.

На всіх осіб, які підлягають переміщенню під вартою (конвоюванню), складається попутний список у трьох примірниках, один з яких разом з їх особовими справами передається начальнику варти (конвою), другий - разом з розпискою начальника цієї варти (конвою) про прийняття засуджених (осіб, взятих під варту) і їх особових справ залишається у підрозділі установи (СІЗО), а третій передається до бухгалтерії установи (СІЗО) для перерахування грошей.

Особова справа засудженого (особи, взятої під варту) вкладається в конверт, на який проставляється печатка. На конверт наклеюється довідка-витяг з особової справи засудженого (особи, взятої під варту) та фотокартка особи. На довідку-витяг з особової справи засудженого (особи, взятої під варту), схильних до втечі та інших категорій, з лівого верхнього кутка до правого нижнього кутка наноситься червона смуга, а в довідках-витягах з особових справ на інші категорії засуджених (осіб, взятих під варту) вказується: "хворий(ра) на психічні розлади", "хворий(ра) на туберкульоз", "не приймає їжі", "має вагітність" (вказується її строк), "підлягає ізольованому триманню від..." (вказується, від кого саме), "направити через..." (вказується найменування СІЗО).

Переміщення під вартою особи з установи (СІЗО) працівниками інших правоохоронних органів на підставі ухвали чи постанови суду або органів досудового слідства дозволяється у разі наявності належно оформлених документів та письмового розпорядження керівництва територіального органу управління Департаменту за місцезнаходженням установи (СІЗО), в якій тримається ця особа, або Департаменту.

У тих випадках, якщо відправити засудженого (особу, взяту під варту) з установи (СІЗО) в зазначений строк неможливо, то про це негайно повідомляється орган, у розпорядження якого необхідно було доставити цю особу.