Стаття 89. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування

1. Осіб, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої або середньої тяжкості чи тяжкі злочини, може бути за їхньою згодою залишено у слідчому ізоляторі чи направлено у виправну колонію максимального рівня безпеки для роботи з господарського обслуговування.

2. Залишення засуджених для виконання роботи з господарського обслуговування проводиться наказом начальника слідчого ізолятора, а направлення їх у виправну колонію максимального рівня безпеки - центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань за наявності письмової згоди засуджених.

3. Засуджені, які залишені в слідчому ізоляторі чи направлені у виправну колонію максимального рівня безпеки для роботи з господарського обслуговування, тримаються ізольовано від інших осіб на умовах, передбачених цим Кодексом для виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня безпеки.

Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає порядок залишення засуджених до покарання у виді позбавлення волі в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки для роботи з господарського обслуговування.

З урахуванням того, що слідчі ізолятори з різних підстав потребують господарського обслуговування, чинне законодавство передбачило для окремої групи осіб, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої або середньої тяжкості чи тяжкі злочини, можливість за їхньою згодою залишитися у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.

Залишення засудженого для роботи з господарського обслуговування оформляється наказом начальника слідчого ізолятора не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження про виконання вироку, який набрав законної сили. Копія наказу і заява засудженого долучаються до його особової справи.

Крім визначених законом категорій засуджених, не дозволяється залишати для роботи з господарського обслуговування слідчих ізоляторів іноземних громадян та осіб без громадянства, колишніх військовослужбовців, засуджених за самовільне залишення частини та дезертирство, колишніх працівників правоохоронних органів, що засуджені за тяжкі злочини, осіб, засуджених за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, розкрадання зброї та боєприпасів.

Перелік посад обслуговуючого персоналу слідчих ізоляторів, які підлягають заміщенню засудженими, залишеними для роботи з господарського обслуговування, визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.

Для проведення капітальних ремонтів з числа засуджених, залишених для роботи з господарського обслуговування, можуть створюватися ремонтно-будівельні бригади. Така праця оплачується за рахунок коштів, виділених для проведення ремонтних робіт.

Засуджені, залишені для роботи з господарського обслуговування слідчого ізолятора, працюють за розпорядженням адміністрації установи під постійним наглядом і охороною.

Засуджені, залишені в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування, забезпечуються одягом встановленого зразка для засуджених та розміщуються в окремих приміщеннях на території режимної зони або в камерах ізольованих секцій режимних корпусів на умовах, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України для виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня безпеки.

Кімнати дільниці забезпечуються інвентарем та іншими предметами за нормами, визначеними нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, для таких приміщень виправних колоній відповідного рівня безпеки. Територія дільниці ізолюється та облаштовується відповідними інженерно-технічними засобами охорони, що унеможливлюють доступ на дільницю сторонніх осіб.

У приміщенні дільниці, крім спальних кімнат, обладнується кабінет начальника дільниці, службове приміщення працівника соціально-психологічної служби, кімната культурно-масової роботи, кімната для занять спортом, гардероб, сушильні для одягу і взуття, приміщення для зберігання продуктів харчування та вживання їжі з холодильниками, інші необхідні побутові приміщення.