Стаття 93. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії

1. Засуджений до позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній виправній чи виховній колонії, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до його місця проживання до засудження.

2. Переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої допускається за виняткових обставин, які перешкоджають дальшому перебуванню засудженого в цій виправній чи виховній колонії. Порядок переведення засуджених визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.

Коментар:

Стаття, що коментується, визначає порядок відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії. За загальним правилом засуджені до позбавлення волі відбувають весь строк покарання в одній виправній чи виховній колонії, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до його постійного місця проживання до засудження.

Дане твердження пояснюється тим, що засуджений звикає, пристосовується до режиму колонії, вимог її адміністрації, одержує трудову спеціальність, має право на загальне, професійне та дистанційне навчання.

Вважається, що переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої може допускатися за виняткових обставин, які перешкоджають дальшому перебуванню засудженого в цій виправній чи виховній колонії.

Серед виняткових обставин переведення засуджених з однієї виправної чи виховної колонії до іншої слід виділити: забезпечення особистої безпеки засудженого або засуджених; поведінка засудженого, яка робить неможливим його перебування в даному середовищі; розкриття злочину; запобігання надзвичайних ситуацій у колонії; стихійне лихо, епідемія тощо.

Порядок вирішення питання переведення засуджених визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань, у яких передбачено, що дане питання адресовано вирішити або Регіональній комісії територіального управління, або Апеляційній комісії ДДУПВП.