Стаття 151(1). Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі

1. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі здійснюється в порядку, визначеному статтею 100 цього Кодексу.

2. Засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки можуть бути переведені:

з приміщень камерного типу, в яких тримаються дві особи, до багатомісних приміщень камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки з наданням дозволу на участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру в порядку, встановленому законодавством, - після фактичного відбуття у таких приміщеннях не менш як п'ятнадцяти років строку покарання;

з багатомісних приміщень камерного типу до звичайних жилих приміщень виправної колонії максимального рівня безпеки - після фактичного відбуття у таких приміщеннях не менш як п'яти років строку покарання.

3. Засуджені до довічного позбавлення волі, які злісно порушують установлений порядок відбування покарання, можуть бути переведені із звичайних жилих приміщень до приміщень камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки.

4. Зміна умов тримання не застосовується до засуджених до довічного позбавлення волі, які хворіють на венеричні захворювання, активну форму туберкульозу, та з психічними розладами.

Коментар:

Стаття, що коментується, вперше визначила можливість зміни умов тримання даної категорії засуджених в межах однієї виправної колонії. Основними критеріями оцінки при переведенні засудженого є відбутий термін покарання та ставлення засудженого до праці та навчання, зазначається у ст. 100 цього Кодексу. Таким чином, засуджені до довічного позбавлення волі, які відбули п'ятнадцять років, можуть бути переведені з приміщень камерного типу, в яких тримаються, як правило, по дві особи, до багатомісних приміщень камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки, отримуючи при цьому дозвіл на участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру.

Відбувши у таких приміщеннях ще п'ять років, вони можуть бути переведені з багатомісних приміщень камерного типу до звичайних жилих приміщень виправної колонії максимального рівня безпеки.

Засуджені до довічного позбавлення волі, які злісно порушують установлений порядок відбування покарання, можуть бути переведені із звичайних жилих приміщень до приміщень камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки.

Зміна умов тримання в межах однієї колонії здійснюється за клопотанням начальника відділення соціально-психологічної служби постановою начальника колонії, погодженою із спостережною комісією.