Стаття 151(2). Особливості виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення волі

1. Жінки, засуджені до довічного позбавлення волі, розміщуються, як правило, у секторах середнього рівня безпеки виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.

2. Для жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, встановлюється режим, передбачений для тримання засуджених у виправній колонії середнього рівня безпеки";

Коментар:

У зв'язку із внесеними змінами до Кримінально-виконавчого кодексу України, жінки, засуджені до довічного позбавлення волі, розміщуються, як правило, у секторах середнього рівня безпеки виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, при цьому для них встановлюється режим, передбачений для тримання засуджених у виправній колонії середнього рівня безпеки. Зазначена норма, базуючись, у першу чергу на принципах гуманізму, має за мету полегшити умови відбування даного виду покарання для засуджених жінок. Проте законодавець, встановивши для них режим відбування покарання як у виправних колоніях середнього рівня безпеки, не уникнув протиріччя із ст. 151 цього Кодексу, яка визначає порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Мова йде, насамперед, про те, що згідно із ч. 5 цієї статті, засудженим до довічного позбавлення волі не дозволено отримувати тривалі побачення, які передбачені умовами відбування покарання для засуджених у виправних колоніях середнього рівня безпеки, також це стосується і кількості короткострокових побачень для цієї категорії засуджених. Тому ми вважаємо, що варто застосовувати у цьому випадку норму ст. 151 КВК України, яка чітко визначає порядок і умови відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.