Стаття 164. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням

1. Кримінально-виконавча інспекція веде персональний облік засуджених протягом іспитового строку, спільно з органами внутрішніх справ та відповідними громадськими формуваннями проводить індивідуально-профілактичну роботу із засудженими та контролює додержання ними громадського порядку і виконання обов'язків, покладених на них судом; вносить подання органу внутрішніх справ щодо здійснення приводу засуджених, які не з'явилися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції; організовує початковий розшук засуджених, місцезнаходження яких невідоме, та надсилає матеріали до органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених.

2. У разі призову засудженого на строкову військову службу до військового комісаріату надсилається копія вироку, а в необхідних випадках до неї додаються інші документи, які потрібні для здійснення контролю за поведінкою засудженого за місцем проходження служби.

3. Звільнені від відбування покарання з випробуванням зобов'язані: виконувати обов'язки, які покладені на них судом; повідомляти інспекцію про зміну місця проживання; з'являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції. У разі неприбуття до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин до засудженого може бути застосовано привід, який здійснюється органом внутрішніх справ.

Поважними причинами неявки засудженого до кримінально-виконавчої інспекції в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання запрошення, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Коментар:

Стаття, що коментується, передбачає порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Контроль за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням - це система норм, яка регламентує порядок здійснення заходів спостереження, перевірки та профілактично-виховної роботи із особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням.

Даний контроль чинним законодавством покладено на кримінально-виконавчу інспекцію та інші органи (органи внутрішніх справ, органи державної влади та місцевого самоврядування, а також громадські формування) з метою відповідності та обсягу виконання ними обов'язків, покладених на них судом, додержання громадського порядку та запобіганню скоєння ними нових злочинів, виправлення та ресоціалізації таких осіб.

Організація роботи щодо контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, і виконанням ними обов'язків протягом іспитового строку та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, здійснюється працівниками підрозділів інспекції за місцем проживання таких засуджених осіб відповідно до ст. 13 та 163 КВК України.

Проведення профілактично-виховної роботи з метою виправлення та запобігання вчинення нових злочинів за місцем проживання осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, протягом іспитового строку та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, покладається на працівників органів внутрішніх справ. До цієї роботи можуть залучатися працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

Контроль за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, здійснюються з метою забезпечення виконання покладених на них судом обов'язків, належної поведінки в громадських місцях та за місцем проживання, а щодо звільнених від відбування покарання жінок, які мають дітей віком до трьох років, - забезпечення ними належних умов виховання та догляду за дітьми.

Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, включає в себе: персональний облік засуджених осіб протягом іспитового строку; проведення спільно з органами внутрішніх справ та відповідними громадськими формуваннями індивідуально-профілактичної роботи із засудженими особами; додержання засудженими особами громадського порядку і виконання обов'язків, покладених на них судом; привід засуджених осіб, які не з'явились за викликом до інспекції; проведення початкових розшукових заходів засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме; проведення інших заходів, передбачених законодавством.

При здійсненні контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, та звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років, працівники інспекції виконують наступні функції: - ведуть персональний облік засуджених осіб протягом іспитового строку; - спільно з органами внутрішніх справ та відповідними громадськими формуваннями проводять індивідуально-профілактичну роботу із засудженими особами (за потреби викликають до інспекції батьків неповнолітніх або осіб, які їх заміняють); - контролюють додержання засудженими особами громадського порядку і виконання обов'язків, покладених на них судом, та один раз на квартал перевіряють за обліками органів внутрішніх справ, чи не притягувались вони до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку; - уносять подання органу внутрішніх справ щодо здійснення приводу засуджених осіб, які не з'явилися за викликом до інспекції; - організовують початкові розшукові заходи засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме, та надсилають матеріали до відповідних органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких осіб; - надсилають до суду подання про звільнення від подальшого відбування покарання засудженої особи або про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженої особи для відбування призначеного покарання; - установлюють періодичність, дні проведення реєстрації засуджених осіб та проводять реєстрацію таких осіб; - застосовують до засуджених осіб застереження у виді письмового попередження; - виконують інші функції, передбачені нормативно-правовими актами.

При здійсненні контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, та звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років, органи внутрішніх справ виконують постанови суду та подання інспекції про розшук засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме; про привід засуджених осіб, які ухиляються від явки до КВІ чи суду, а також здійснюють затримання і конвоювання у порядку, передбаченому КПК України засуджених осіб, яким судом скасовано звільнення від відбування покарання і які направляються для подальшого відбування покарання чи розшук яких оголошено у зв'язку з ухиленням від відбування покарання.

Підрозділи інформаційних технологій головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті за запитами працівників інспекції безоплатно надають інформацію щодо розшуку, притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності засуджених осіб, які перебувають на обліку в інспекції.

Після порушення кримінальної справи стосовно особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, та звільненої від відбування покарання вагітної жінки чи жінки, яка має дитину віком до трьох років, слідчий або орган дізнання протягом 10 днів, після встановлення факту засудження, направляють до підрозділу інспекції, у якому засуджена особа перебуває на обліку, копію постанови про порушення кримінальної справи та інформацію про обрання запобіжного заходу стосовно засудженої особи.

Працівники служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах дітей міських та районних органів внутрішніх справ: - ведуть облік засуджених осіб; - проводять з ними індивідуально-профілактичну роботу, спрямовану на виправлення та запобігання вчинення засудженими особами правопорушень та нових злочинів; - щомісяця перевіряють поведінку та спосіб життя засуджених осіб за місцем проживання, про що до кінця кожного кварталу надають письмову довідку до підрозділів інспекції щодо кожної засудженої особи окремо і обов'язково додають до неї матеріали перевірок (пояснення засудженої особи, рапорти тощо), які долучаються до особових справ засуджених осіб; - у разі встановлення факту притягнення до адміністративної відповідальності засудженої особи письмово повідомляють про це інспекцію та уносять відповідні записи до алфавітних карток обліку осіб, стосовно яких здійснюється профілактична робота.

У разі неприбуття за викликом до інспекції без поважних причин до засудженої особи може бути застосовано привід, який здійснюється відповідними органами внутрішніх справ. Поважними причинами неявки засудженої особи до інспекції в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють її можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.

Засуджені неповнолітні викликаються до кримінально-виконавчої інспекції разом з батьками або особами, що їх заміняють. Дане положення обумовлене тим, що не всі неповнолітні мають достатній рівень інтелектуального розвитку, необхідний життєвий досвід для того, щоб у повній мірі усвідомити наслідки, котрі можуть настати за невиконання умов звільнення від відбування покарання.

Крім цього, батьки (чи особи, які їх замінюють) повинні знати, коли неповнолітньому встановлено дні явки на реєстрацію, які обов'язки він повинен виконати за вироком суду. Ніхто не виграє від того, що молода людина потрапить до місць позбавлення волі, де зможе тільки підвищити свою злочинну кваліфікацію та зруйнувати психічне здоров'я, а після звільнення у неї виникнуть проблеми з налагодженням соціальних зв'язків у суспільстві. Саме тому до роботи з неповнолітніми необхідно залучати батьків, а в подальшому і громадськість.

У день отримання копії вироку (постанови, ухвали) суду стосовно засудженої особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, або звільненої від відбування покарання вагітної жінки чи жінки, яка має дитину віком до трьох років, дані про таку особу заносяться до журналу обліку. У такому ж порядку проводиться реєстрація особових справ, що надійшли з інших підрозділів інспекції.

Одночасно на засуджену особу заводиться особова справа, в якій надалі зосереджуються всі матеріали, на підставі яких особу взято на облік, та матеріали, що свідчать про здійснення контролю за поведінкою засудженої особи, виконання нею покладених судом обов'язків, допущення порушень, перелік застосованих до неї заходів впливу, характеристики з місця роботи, навчання або проживання (надаються до інспекції один раз на півріччя) та інші матеріали.

Особовій справі присвоюється номер, який має збігатися з номером, під яким копія вироку суду зареєстрована в журналі обліку засуджених осіб. Матеріали в особовій справі мають бути підшиті в хронологічній послідовності, аркуші пронумеровані і занесені до опису.

У 10-денний термін після отримання копії вироку суду працівник інспекції надсилає повідомлення до суду, який виніс рішення, до установи, з якої засуджена особа була звільнена, військкомату та органу внутрішніх справ. До відділу (відділення) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, міськ-, райорганів внутрішніх справ у 10-денний термін інспекція направляє сторожову картку для здійснення контролю і інформування інспекції про звернення засудженої особи про зняття з реєстраційного обліку при зміні місця проживання.

Стосовно засуджених осіб, на яких покладено обов'язок пройти лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, у такий самий термін інспекція має повідомити відповідний лікувальний заклад.

Після отримання копії вироку суду засуджена особа негайно викликається до інспекції (неповнолітні - з батьками або особою, яка їх заміняє) для проведення з нею співбесіди, під час якої їй роз'яснюються порядок та умови відбування покарання, правові наслідки за невиконання покладених на неї судом обов'язків, за порушення громадського порядку, вчинення нового злочину, уточнюються анкетні дані.

За результатами проведеної бесіди засуджена особа дає підписку про ознайомлення з вимогами законодавства щодо неї та обов'язками, покладеними на неї судом, які засуджена особа зобов'язується виконати, після чого нею заповнюється анкета. З метою встановлення випадків порушення засудженою особою громадського порядку працівник інспекції контролює поведінку засуджених осіб і один раз на три місяці направляє до органів внутрішніх справ запити про те, чи притягувалися засуджені особи до адміністративної відповідальності.

Якщо судом засудженій особі встановлено обов'язок не виїжджати за межі України на постійне проживання, то виїхати вона може тільки після перевірки підстав на виїзд підрозділами інспекції (наприклад, підставами може бути необхідність зміни місця проживання, підтверджена документами або за наявності посвідки на постійне проживання в іншій державі та ін.).

У разі покладення на засуджену особу обов'язку попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого, вона має подати до інспекції підтвердження про те, що виконала цей обов'язок (наприклад, через радіо, телебачення, газету, журнал чи лист).

Засуджена особа, на яку покладено обов'язок повідомляти інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, повинна це зробити до їх зміни або протягом трьох днів після зміни у письмовій формі.

Стосовно осіб, які змінили місце постійного проживання до закінчення іспитового строку, надсилається повідомлення до підрозділу інспекції за новим місцем проживання засудженої особи через територіальні органи управління ДКВС України. Особові справи на запит підрозділу інспекції за новим місцем проживання засуджених осіб пересилаються також через територіальні органи управління ДКВС України.

Про отримання особової справи в триденний строк надсилається підтвердження відправнику. Після його отримання засуджена особа знімається з обліку, про що робиться відповідний запис у журналі обліку.