Стаття 265(1). Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію

1. Незаконне виготовлення будь-якого ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію і може через свої властивості спричинити загибель людей, шкоду здоров'ю людей, майнову шкоду у великому розмірі або значне забруднення довкілля, - карається штрафом від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Та сама дія, вчинена з метою спричинення загибелі людей, шкоди здоров'ю людей, майнової шкоди у великому розмірі або значного забруднення довкілля, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду у великому розмірі, значне забруднення довкілля чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

Коментар:

1. Предметом цього злочину є: 1) ядерний вибуховий пристрій, тобто пристрій, у якому вибух здійснюється завдяки реакції поділу радіоактивних матеріалів (атомний) або перетворення ядер літію у ядра важчих елементів (термоядерний), супроводжується виділенням величезної кількості енергії та радіоактивним випромінюванням; 2) пристрій, що розпилює ядерний матеріал - будь-яке пристосування, обладнання, за допомогою якого радіоактивний матеріал розпиляється на дрібні частини і розноситься в повітрі, воді, інших елементах зовнішнього середовища. Результатом розпилення є радіоактивне забруднення середовища. До пристроїв, що розпилюють радіоактивний матеріал, належать і так звані "брудні бомби" - вибухові пристрої, які начиненні радіоактивними матеріалами, що розсіюються внаслідок вибуху заряду тротилу чи іншої традиційної вибухівки; 3) пристрій, що випромінює радіацію - той, що виділяє альфа-, бета- чи гамма-випромінювання.

Кримінальну відповідальність тягнуть дії лише щодо такого предмета, який може через свої властивості спричинити шкоду здоров'ю людей, майнову шкоду у великому розмірі або значне забруднення довкілля, тобто достатньо потужного. Ядерний вибуховий пристрій завжди спроможний завдати вказану шкоду, оскільки ядерна чи термоядерна реакція відбувається за певної кількості матеріалів (т. зв. критична маса), відповідна ж реакція - вибух - неодмінно поєднана зі шкідливим впливом на значну територію. Здатність же до заподіяння відповідної шкоди двома іншими видами предметів, названих у диспозиції ст. 2651 КК, визначається з урахуванням кількості і характеру використаних радіоактивних матеріалів та інтенсивності випромінювання.

Ядерний вибуховий пристрій чи пристрій, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, як різновид зброї характеризується тим, що він спеціально призначений для заподіяння шкоди життю і здоров'ю людей, знищення або пошкодження матеріальних об'єктів і, відповідно, не має іншого призначення. Тому не належать до предмета цього злочину ті пристрої, що містять радіоактивні матеріали, але мають господарське, наукове чи інше призначення (використовуються в медичній практиці, становлять собою елементи вимірювальних приладів тощо).

2. Об'єктивна сторона простого виду цього злочину має лише одну обов'язкову ознаку - дію, яка полягає у виготовленні ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію.

Виготовлення - це створення відповідних предметів заново чи перероблення інших для того, щоб вони набули вражаючих властивостей. Це, наприклад, вилучення джерела випромінювання з медичного обладнання та знищення захисного екрану з тим, щоб його можна було підкинути у приміщення людини, якій бажають завдати шкоду. Ознакою діяння є незаконність, яка передбачає, що особа не має права на створення чи перероблення предметів, які містять радіоактивні матеріали і є потенційно небезпечними.

3. Суб'єкт злочину - загальний.

4. Суб'єктивна сторона незаконного виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію, характеризується умисною виною. При цьому особа усвідомлює властивості предмета, який виготовляє - те, що цей предмет пов'язаний з використанням радіоактивних матеріалів чи джерел випромінювання та здатний спричинити загибель людей чи іншу шкоду, описану у диспозиціях ст. 2651, а також усвідомлює протиправність своїх дій.

5. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки такі самі, що й ознаки, передбачені щодо незаконного поводження з радіоактивними матеріалами (ч. 2 і ч. 3 ст. 265).