Стаття 266. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали

1. Погроза вчинити викрадання радіоактивних матеріалів з метою примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були підстави побоюватися здійснення цієї погрози, - карається позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинення загибелі людей або інших тяжких наслідків, якщо були підстави побоюватися здійснення цієї погрози, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Коментар:

1. Об'єкт даного злочину - громадська безпека.

2. Об'єктивна сторона злочину передбачає вчинення таких двох альтернативних дій:

1) погроза вчинити викрадання радіоактивних матеріалів (ч. 1 ст. 266);

2) погроза використати радіоактивні матеріали (ч. 2 ст. 266).

Під погрозою вчинити розкрадання радіоактивних матеріалів слід розуміти доведений до сторонніх осіб намір протиправно, будь-яким способом заволодіти радіоактивними матеріалами й отримати можливість розпоряджатися ними на свій розсуд.

Погроза використати радіоактивні матеріали - це погроза застосувати шкідливі властивості таких матеріалів.

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього злочину є обстановка, наявність якої дає підстави побоюватися здійснення відповідної погрози. Про наявність таких підстав можуть свідчити місце й час проголошення погрози, особа того, хто погрожує, відсутність належного контролю за радіоактивними матеріалами тощо.

Закінченим злочин вважається з моменту висловлення погрози і сприйняття її тим, кому вона адресована.

3. Суб'єкт злочину загальний.

4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом і спеціальною метою (відповідно до змісту погрози): 1) примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї (ч. 1 ст. 266); 2) спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 266).

* * *

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу від 3 березня 1980 р. Україна приєдналась до Конвенції 5 травня 1993 р.

Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму від 14 вересня 2005 р. Ратифікована Україною 15 березня 2006 р.