Стаття 318. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин, - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306 - 317 цього Кодексу, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Коментар:

1. Об'єктом злочину є встановлений з метою охорони здоров'я населення порядок видачі та використання документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

2. Предмет злочину - документи, які дають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Тобто маються на увазі тільки документи, які безпосередньо засвідчують таке право (ліцензія, рецепт, довіреність, товарно-транспортна накладна). Стосовно офіційних документів, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення), то вони можуть опосередковано використовуватися для незаконного отримання зазначених засобів або речовин. І якщо останні з названих документів підроблені, то відповідальність за такі дії, за наявності підстав, настає ще й за статтями 366 або 358.

Предметом цього злочину є три види документів: 1) незаконно виготовлені; 2) підроблені; 3) незаконно одержані.

Поняття "виготовлення" у контексті коментованої статті не відповідає сутності діяння, яке переслідується законом. Важко уявити, які саме дії можуть утворювати "незаконне виготовлення" документа (тому, до речі, ми й не даємо його визначення). Не можна погодитися з висновком деяких авторів про те, що "виготовлення - це одна із форм підробки, тобто повне виготовлення фальшивого документа". За такою логікою виходить, що може бути законна підробка документа. Вважаємо, що у ст. 318 має йтися про незаконну видачу документа - на зразок незаконної видачі рецепта (ст. 319), тому до неї необхідно внести відповідні поправки.

Під підробленим документом слід розуміти: а) повністю фальшивий (недійсний) документ; б) справжній документ, до якого внесено неправдиві відомості; в) справжній документ, у текст якого внесено певні зміни, які викривляють зміст фактів, що мають юридичну силу і посвідчуються цим документом. До підроблених належатиме також документ з підробленими відбитками печаток і штампів, оскільки ці відбитки є складовою документів.

Незаконно одержаним є документ, що має всі справжні реквізити, але отриманий неправомірним способом. Наприклад, особа незаконно отримує документи, виписані іншому адресатові, чи робить це за відсутності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

3. Об'єктивна сторона злочину може проявлятися у:

1) незаконному виготовленні;

2) підробленні;

3) використанні;

4) збуті підроблених чи незаконно одержаних зазначених вище документів.

Про поняття підроблення документів див. коментар до ст. 358.

Збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення зазначених засобів чи речовин,- це будь-яка оплатна чи безоплатна форма їх реалізації (продаж, обмін, сплата боргу тощо) особою, що підробила чи незаконно одержала такий документ, а так само іншою особою, яка усвідомлює, що документ підроблений або незаконно одержаний.

Використання зазначених документів має місце при їх поданні або пред'явленні - на підприємстві, в установі чи організації з метою отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Отримання таких засобів або речовин має розглядатися як незаконне їх придбання і за наявності до того підстав додатково кваліфікуватися (залежно від мети) за ст. 307, або ст. 309, або ст. 311. Якщо ж дії винної особи було перепинено в момент подання чи пред'явлення фальшивих документів, вчинене треба додатково кваліфікувати як замах на незаконне придбання цих засобів (речовин). Підроблення або використання зазначених у ч. 1 ст. 318 документів додаткової кваліфікації за ст. 358 не потребує.

Злочин у формі підроблення вказаних документів вважається закінченим з моменту вчинення такої дії, у формі використання вказаних документів - з моменту їх подання або пред'явлення, незалежно від того, чи змогла особа отримати наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори, а у формі збуту - з моменту фактичного їх відчуження у будь-якій формі.

4. Суб'єкт злочину загальний.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306 - 317.

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб - ст. 28 і коментар до неї.