Стаття 319. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин

1. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах - карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Та сама дія, вчинена повторно, - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Коментар:

 

1. Об'єктом злочину є встановлений з метою охорони здоров'я населення порядок видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.

2. Предметом злочину є рецепт.

Рецепт - це письмове звернення лікаря до фармацевта, в якому містяться розпорядження про виготовлення і відпуск ліків, а також вказівки, як цими ліками повинен користуватися хворий. У статті 319 йдеться про рецепт як документ особливого обліку на право одержання лікарського препарату, що містить наркотичний засіб або психотропну речовину і який має чітко визначені форму та реквізити і видається хворому лікарем відповідного закладу охорони здоров'я.

Громадяни мають право придбавати наркотичні засоби або психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, лише за рецептом лікаря. Про поняття Переліку див. Загальні положення до цього розділу. Роздрібна реалізація громадянам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV Переліку, дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади будь-якої форми власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.

Рецепти на наркотичні засоби або психотропні речовини виписуються на спеціальних бланках форми N 3. Форма бланків цих рецептів, правила їх обліку, зберігання та оформлення встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом. Видача рецептів на наркотичні засоби або психотропні речовини громадянам без відповідних медичних показань та з порушенням встановлених правил забороняється.

Зазначені бланки зберігаються разом з наркотичними (психотропними) лікарськими засобами у вогнетривких замкнених сейфах або замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни, в окремих приміщеннях (кімнатах). Наказом головного лікаря закладу чи установи призначається особа, яка відповідає за зберігання, облік та видачу цих бланків.

3. З об'єктивної сторони злочин виражається у незаконній видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.

Незаконна видача рецепта має місце тоді, коли медичний працівник (лікар), не маючи необхідних повноважень, виписує особі рецепт на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин чи робить це без відповідних медичних показань або з порушенням правил виписування рецептів.

Лікарі виписують рецепти, як правило, після огляду хворого. Спеціальний рецепт форми N 3 виписується на підставі медичних показань за встановленими Міністерством охорони здоров'я України правилами, підписується лікарем, скріплюється його особистою печаткою, підписом керівника закладу чи установи охорони здоров'я або його заступника з медичної частини, а також штампом та круглою печаткою закладу чи установи. На рецептурному бланку форми N 3 дозволяється виписувати тільки одне найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу.

У відповідній медичній документації (амбулаторній картці, історії хвороби) лікарем робиться обов'язковий запис про призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, їх перелік та номер виданого спеціального рецепта форми N 3.

В аптечні заклади, яким надано право здійснювати відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів, керівники лікувально-профілактичних закладів і установ систематично (не рідше одного разу на квартал) подають списки лікарів (із зразками їх особистих підписів), яким надано дозвіл виписувати такі засоби на спеціальних рецептурних бланках форми N 3, а також їх номери і серії, що зберігаються у відповідних закладах чи установах охорони здоров'я.

Видача рецептів на право придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів особам, хворим на наркоманію чи токсикоманію, категорично забороняється.

Злочин вважається закінченим з моменту передачі рецепта особі, на ім'я якої його незаконно виписано.

4. Суб'єкт злочину спеціальний. Ним може бути: 1) лікар, якому відповідним рішенням керівника лікувально-профілактичного закладу чи установи надано дозвіл виписувати рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби, але він робить це з порушенням встановленого порядку видачі зазначених рецептів; 2) лікар, якому не надано дозвіл виписувати наркотичні (психотропні) лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках, але він видав рецепт на право придбання таких засобів.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони є корисливий мотив чи інші особисті інтереси винного. Про поняття корисливого мотиву та інших особистих інтересів див. коментар до статей 115, 148 і 364.

6. Кваліфікуючою ознакою злочину є вчинення його повторно. Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї. Повторним аналізований злочин визнається у випадках незаконної видачі рецепта одній особі два та більше разів або одноразової видачі рецептів кільком особам, а також коли йому передував замах на вчинення такого самого злочину чи навпаки - дії були вчинені в іншій послідовності.

* * *

Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" у редакції від 22 грудня 2006 р.

Порядок здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 58 від 18 січня 2003 р.

Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України N 356 від 18 грудня 1997 р.

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 770 від 6 травня 2000 р.

Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України N 1203 від 10 жовтня 2007 р.

Порядок перевезення хворими, які прямують транзитом через територію України, наркотичних засобів і психотропних речовин. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1307 від 8 листопада 2007 р.

Критерії віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів. Затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України N 210 від 14 травня 2003 р.