Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також здійснення таких дій щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу, - караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, або якщо предметом таких дій були отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або якщо предметом таких дій були отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

5. Особа, яка добровільно здала отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а також за вчинення таких дій без спеціального на те дозволу (частина перша цієї статті) щодо обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

 

Коментар:

 

1. Об'єкт злочину - порядок обігу отруйних і сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, встановлений законодавством з метою охорони здоров'я населення.

2. Предметом злочину є: 1) отруйні або сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами; 2) отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби; 3) обладнання, призначене для виробництва чи виготовлення таких речовин або лікарських засобів.

Про поняття отруйних та сильнодіючих речовин див. коментар до ст. 201. Відповідно до законодавства речовини визнаються отруйними або сильнодіючими Міністерством охорони здоров'я України.

Переліки отруйних та сильнодіючих лікарських засобів затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 серпня 2007 р. N 490. Це, зокрема, атропін, кетамін (отруйні лікарські засоби) та буторфанол, клофелін, прометазин (сильнодіючі лікарські засоби).

Обладнання, призначене для виробництва чи виготовлення отруйних або сильнодіючих речовин, це певні інструменти, прилади, механізми, що використовуються для досягнення зазначеної мети. Спеціального режиму контролю за таким обладнанням закон не передбачає.

3. З об'єктивної сторони злочин полягає у:

1) незаконних діях з такими предметами, як: отруйні або сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами; отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби; обладнання, призначене для виробництва чи виготовлення таких речовин або лікарських засобів (ч. 1 ст. 321);

2) порушенні встановлених правил обігу зазначених речовин або лікарських засобів (ч. 2 ст. 321).

Дії, передбачені ч. 1 ст. 321, визнаються злочинними лише за умови їх вчинення без спеціального на те дозволу (ліцензії).

Вчинення особою обох аналізованих діянь потребує кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 321 (у відповідних випадках - з урахуванням кваліфікуючих ознак, передбачених частинами 3 і 4), і призначати їй покарання належить за правилами ст. 70.

Для з'ясування змісту об'єктивних і суб'єктивних ознак злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 321, див. коментар, відповідно до статей 307 і 320. При цьому слід мати на увазі, що диспозиції частин 1 і 2 ст. 321 є бланкетними. Зокрема, перелік отруйних або сильнодіючих лікарських засобів, а також правила їх виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України.

Під відпуском отруйних або сильнодіючих речовин слід розуміти їх видачу з аптек, складів, баз тощо. Облік - це дії, що полягають у реєстрації кількісних та якісних показників цих речовин у процесі їх обігу.

Злочини, передбачені ст. 321, вважаються закінченими з моменту вчинення описаних у них діянь.

Не підпадає під дію ч. 1 ст. 321 використання властивостей сильнодіючих речовин, що містяться в газових балончиках, а також незаконне застосування газових пістолетів (револьверів), оскільки подібні дії неможливо визнати збутом.

Для остаточного вирішення питання про предмет злочину або встановлення того, які саме положення відповідних правил порушені, призначається експертиза.

4. Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 321, - загальний, а ч. 2 ст. 321 - спеціальний: особа, яка виконує службові або професійні обов'язки, пов'язані з виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, відпуском, обліком, перевезенням, пересиланням отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом та метою збуту (ч. 1 ст. 321) або умислом чи необережністю (ч. 2 ст. 321).

6. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення дій, передбачених частинами 1 або 2 цієї статті: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб; 3) якщо предметом цих дій були отруйні або сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах (ч. 3 ст. 321), а особливо кваліфікуючими ознаками: 1) організованою групою, 2) якщо предметом цих дій були відповідні речовини чи засоби в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 321).

Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, про поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб і організованою групою - ст. 28 і коментар до неї.

Для з'ясування великих та особливо великих розмірів предмета аналізованих злочинів необхідно керуватися відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України, яким затверджені: великі та особливо великі розміри отруйних лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу; великі та особливо великі розміри сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу.

7. Особа, яка вчинила діяння, передбачені ч. 1 ст. 321 (окрім збуту), звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала предмети злочину та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів у сфері обігу отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ч. 5 ст. 321). Тлумачення відповідних умов такого звільнення див. у коментарі до ч. 4 ст. 307.

* * *

Закон України "Про лікарські засоби" від 4 квітня 1996 р.

Перелік отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення і утилізація яких здійснюються за наявності дозволу. Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів. Затверджені постановою Кабінету Міністрів України N 440 від 20 червня 1995 р.

Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України N 490 від 17 серпня 2007 р.

Перелік сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України N 490 від 17 серпня 2007 р.

Великі та особливо великі розміри отруйних лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України N 511 від 31 серпня 2007 р.

Великі та особливо великі розміри сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України N 511 від 31 серпня 2007 р.