Стаття 18. Завдання контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів полягає в забезпеченні додержання усіма юридичними та фізичними особами вимог водного законодавства.

Коментар:

Завдання контролю за використанням і охороною вод конкретизовані у п. 2 Положення про здійснення органами Держводгоспу України контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, затвердженого наказом Держводгоспу N 20 від 29.01.2001. Завдання, окреслені у коментованій нормі, можуть впливати на тлумачення інших норм кодексу, що стосуються контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів. Зазначеним правове значення коментованої статті вичерпується.

Щодо поняття водного законодавства див. ст. 2 ВК та коментар до ст. 2 ВК.