Стаття 19. Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, іншими державними органами відповідно до законодавства України.

Порядок здійснення державного контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів визначається цим Кодексом та іншими актами законодавства.

 

Коментар:

 

До частини першої. До відання КМ України Закон України "Про Кабінет Міністрів України" відносить контроль за діяльністю міністерств, інших органів виконавчої влади (п. 9 ч. 1 ст. 2), контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (п. 3 ч. 1 ст. 20). Між тим, закон не встановлює механізму реалізації КМУ цих задекларованих контрольних функцій.

Мінприроди здійснює контрольні повноваження в сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів відповідно до пп. 31 п. 4 Положення про цей орган, затвердженого ПКМУ від 02.11.2006 N 1524. В складі Мінприроди діє Державна екологічна інспекція (Положення затверджене ПКМУ від 17.11.2001 N 1520).

Також контроль у відповідній сфері здійснює Державний комітет України із земельних ресурсів, у складі якого діє Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель (Положення затверджене ПКМУ від 25.12.2002 N 1958). Інспекція, зокрема, здійснює контроль за використанням земель водного фонду, земель водоохоронних зон, режим яких спрямований насамперед на забезпечення раціонального використання та охорони вод.

Серед інших органів державної влади, що мають контрольні повноваження використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, слід згадати МОЗ України, у складі якого діє система державної санітарно-епідеміологічної служби (діє відповідно до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затвердженого ПКМУ від 22.06.99 N 1109).

На здійснення державного контролю за використанням і охороною вод поширюються положення ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". На жаль, жорсткі обмеження на проведення перевірок, встановлені цим законом (див., наприклад, абз. 5 ч. 1 ст. 6), часто перешкоджають здійсненню ефективного контролю у відповідній сфері.

До частини другої. Окрім норм даної глави ВК та нормативнио-правових актів, згаданих у коментарі до ч. 1 даної статті, питанню здійсненню контролю за використанням і охороною вод присвячено норми розділу 8 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища". Щодо процедури проведення контролю див. також накази Держводгоспу N 20 від 29.01.2001 "Про затвердження Положення про здійснення органами Держводгоспу України контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів", N 13/21 від 29.01.2001 "Про затвердження Порядку взаємодії органів Державного комітету України по водному господарству і Міністерства екології та природних ресурсів України з питань здійснення контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів" тощо.