Стаття 20. Громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів

Громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, повноваження яких визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Коментар:

 

Порядок набуття статусу громадського інспектора з охорони навколишнього природного середовища, його повноваження тощо визначаються наказом Мінприроди N 88 від 27.02.2002 "Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля".