Стаття 21. Державний моніторинг вод

З метою забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан вод, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється державний моніторинг вод.

Державний моніторинг вод є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища України і здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Коментар:

До частини першої. Державний моніторинг вод можна визначити як систему спостереження за станом вод, що здійснюється уповноваженими державними органами. Вміщення положень про державний моніторинг вод до глави 5 "Контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів" виглядає помилкою, оскільки моніторинг та контроль - різні функції управління.

До частини другої. Порядок здійснення державного моніторингу вод визначено ПКМУ від 20.07.96 N 815 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод". Оскільки даний вид моніторингу є складовою системи моніторингу довкілля (що передбачено не лише коментованою нормою, а ст. 22 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища"), то на порядок проведення моніторингу вод поширює дію і постанова КМУ від 30.03.98 N 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля".

Окрім наведених актів деякі аспекти моніторингу вод врегульовано наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.12.2001 N 485, яким затверджено Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод. Даним керівництвом детально визначено нормативну основу, процедуру проведення моніторингу вод та критерії, перевищення яких є порушенням чинного законодавства в даній сфері.

Фінансові питання організації моніторингу вод врегульовано постановами КМУ від 22.02.2008 N 68 "Про використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту територій від шкідливої дії вод, ведення державного моніторингу поверхневих вод, державного водного кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами" та від 30.06.2005 N 529 "Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються для захисту територій від шкідливої дії вод, державного моніторингу поверхневих вод, ведення державного водного кадастру, паспортизації та управління водними ресурсами".

Моніторинг вод здійснюється: Мінприроди України, державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України, Держводгоспом України, Мінжитлокомунгоспом України, їх органами на місцях, а також організаціями, що входять до сфери управління цих міністерств і відомств (п. 4 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого ПКМ України від 20.07.96 N 815). До таких "організацій" належать насамперед органи Держводгоспу (обласні, басейнові управління тощо).

Крім того, учать у здійсненні моніторингу беруть участь й інші органи. Так, наприклад, у Вінницькій області у відповідності до рішення Вінницької облради N 63 від 24.10.94 "Про обласний моніторинг навколишнього природного середовища" моніторинг вод в межах області здійснюють державне управління природних ресурсів, обласний центр з гідрометеорології, облсанепідстанція, Південно-Бузьке басейнове управління водними ресурсами, подільська гідрогеологічна партія, ДП "Вінницяводоканал"98. Відповідно до Положення про регіональну (обласну) систему моніторингу довкілля, затвердженого розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації 06.08.2008 N 1024, моніторинг довкілля в частині збору інформації щодо стану вод та водних об'єктів здійснюють Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області, Державна екологічна інспекція в Луганській області, Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція, Головне управління земельних ресурсів у Луганській області, Головне управління житлово-комунального господарства, Луганський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Луганський обласний центр з гідрометеорології, Луганське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства, Луганське регіональне управління водних ресурсів, Державне регіональне геологічне підприємство "Схід ДРГП", ДП "Укрсхідрозвідування" - Луганська філія Українського державного головного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних та екологічних вишукувань99.

Враховуючи, що здійснення моніторингу покладене на цілу низку органів, між якими відсутні відносини підпорядкування, здійснення моніторингу практично можливо лише при координації діяльності цих органів певним комісійним органом (комісією), що включав би їх представників на рівні керівників або заступників керівників територіальних органів. Законодавство прямо не надає повноважень із затвердження положень про подібні комісії жодному органу. Зокрема, повноваження щодо затвердження положень про такі комісії прямо не віднесено до повноважень державних адміністрацій обласного рівня, проте прямо і не заборонено.

На наш погляд, створення комісій з питань моніторингу довкілля, яке не потребуватиме додаткового фінансування, складатиметься з працівників існуючих державних органів, не може негативно вплинути на права і свободи громадян, а навпаки служитиме гарантією права громадян на екологічну безпеку та інших екологічних прав громадян. У зв'язку з тим, що державні адміністрації є органами загальної компетенції і, відповідно до ч. 3 ст. 31 ЗУ "Про місцеві державні адміністрації", саме на голів адміністрацій покладене повноваження із координації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяння їм у виконанні покладених на ці органи завдань, саме державні адміністрації повинні затвердити положення про регіональні комісії моніторингу довкілля та затверджувати їх склад. Водночас, на загальнодержавному рівні відповідне положення може бути затверджене і спільним наказом органів, на які покладене здійснення моніторингу.

Разом із тим, вважаємо доцільним внесення змін і доповнень до Положення про державну систему моніторингу довкілля, що прямо передбачали б обов'язок державних адміністрацій обласного рівня затверджувати положення про регіональні комісії з питань моніторингу довкілля.