Стаття 22. Екологічна експертиза

Для забезпечення екологічної безпеки під час розміщення, проектування і будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, пов'язаних з використанням вод, здійснюється державна, громадська та інша екологічна експертиза у порядку, що визначається законодавством.

Коментар:

Підстави, порядок проведення, види екологічних експертиз та значення їх висновків визначені нормами ЗУ "Про екологічну експертизу". Закон розрізняє державну, громадську та інші види екологічних експертиз. До останніх можна віднести, наприклад. міжнародні експертизи, що проводяться відповідно до міжнародних зобов'язань України.

В силу вимог ст. 13 ЗУ "Про екологічну експертизу", проведення державної екологічної експертизи є обов'язковим у випадках, визначених ПКМ України від 27.07.95 N 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку". Без позитивного висновку державної екологічної експертизи у таких випадках забороняється реалізація відповідних проектів та здійснення відповідної діяльності (ч. 3 ст. 39 ЗУ "Про екологічну експертизу").

Державна екологічна експертиза може проводитися як окремо, так і у складі комплексної "державної експертизи". У разі окремого проведення державної екологічної експертизи умови і правила передачі документації на експертизу визначені ПКМУ від 31.10.95 N 870 "Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу".

У разі проведення комплексної "державної експертизи" відповідні відносини врегульовані ПКМУ від 31.10.2007 N 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи".