Стаття 28. Державний водний кадастр

Державний водний кадастр складається з метою систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних для використання водних ресурсів.

Державний водний кадастр ведеться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань водного господарства, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань геології та використання надр та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань гідрометеорології в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Коментар:

До частини першої. Державний водний кадастр являє собою систематизований звід відомостей про поверхневі, підземні, внутрішні морські води та територіальне море, обсяги, режим, якість і використання вод (водних об'єктів), водокористувачів (крім вторинних), водогосподарські об'єкти, що забезпечують використання води, очищення та скид зворотних вод (п. 2 Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженого ПКМ України від 08.04.96 N 413).

Щодо поняття державного обліку вод див. ст. ст. 24, 25, 26, 27 ВК та коментар до ст. ст. 24, 25, 26, 27 ВК.

До частини другої. Ведення окремих розділів державного водного кадастру відповідно до коментованої норми здійснюється різними державними органами.

Порядок ведення державного водного кадастру врегульовано ПКМУ від 08.04.96 N 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру". Відповідно до даного Порядку ведення державного водного кадастру покладено на "Мінприроди за розділом "Поверхневі води", Держкомприродресурсів за розділом "Підземні води", Держводгоспом за розділом "Водокористування". Зауважимо, що з урахуванням змін у системі органів державної виконавчої влади замість "Держкомприродресурсів" відповідні повноваження сьогодні повинна здійснювати Державна геологічна служба України (див. ст. 17 ВК та коментар до ст. 17 ВК).