Стаття 27. Державний облік підземних вод

Державний облік підземних вод здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, шляхом спостережень за кількісними і якісними характеристиками підземних вод за програмою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Коментар:

 

Здійснення державного обліку підземних вод на відміну від поверхневих покладено на Державну геологічну службу у складі Мінприроди (див. ст. 17 ВК та коментар до ст. 17 ВК). Це не в останню чергу обумовлено подвійним правовим режимом підземних вод, котрі є одночасно водним ресурсом і корисною копалиною (ст. 6 КУпН, постанова КМУ від 12.12.94 N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення").

Програма підлягає затвердженню Державною геологічною службою за погодженням із Мінприроди України (див. ст. 15 та коментар до ст. 15 ВК). Варто звернути увагу на те, що формулювання коментованої норми не в повній мірі відповідає існуючій сьогодні системі органів виконавчої влади в розглядуваній сфері, оскільки приймалося за часів існування Комітету України з питань геології та використання надр. Тому вислів "за програмою, що затверджується цим Комітетом" варто розуміти як "за програмою, що затверджується цим органом" (яким є Державна геологічна служба).