Стаття 26. Державний облік поверхневих вод

Державний облік поверхневих вод здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, шляхом проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

 

Коментар:

 

Завдання здійснення державного обліку поверхневих вод відповідно до коментованої норми та ПКМУ "Про затвердження Положення про Державну гідрометеорологічну службу" від 26.04.2002 N 570 покладається на Державну гідрометеорологічну служба (Держгідромет), котра є урядовим органом державного управління, який наразі діє у складі МНС і підпорядковується йому.

Проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод провадиться засобами та в спосіб, що передбачені Законом України "Про гідрометеорологічну діяльність". Специфіка діяльності Держгідромету потребує міжнародного співробітництва, котре на сьогодні здійснюється в рамках численних міжнародних угод (див., наприклад: Угоду між Державним комітетом України по гідрометеорології і Федеральною Службою Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища про співробітництво в галузі гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, Угоду між Державним комітетом України по гідрометеорології і Комітетом по гідрометеорології Міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС Республіки Білорусь про оперативно-виробниче і науково-технічне співробітництво та ін.).