Стаття 25. Державний облік водокористування

Державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднювальних речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Порядок ведення державного обліку водокористування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Коментар:

 

До частини першої. Дана норма містить невичерпний перелік напрямків здійснення обліку, який повинен використовуватися при встановленні форм звітів про водокористування (див. ч. 3 коментованої статті та коментар до неї).

До частини другої. Відповідно до п. 1.3 Інструкції щодо заповнення форми N 2-ТП (водгосп), затвердженої наказом Держкомстату України від 30.09.97 N 230 "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 2-ТП (водгосп)", "всі водокористувачі, що включені в перелік звітуючих підприємств згідно п. 1.1, зобов'язані в термін, вказаний органами Держводгоспу України, але не пізніше 5 числа, наступного за звітним кварталом, подати звіти по формі 2-ТП (водгосп) про використання води регіональним органам Держводгоспу України. Одночасно копії звітів подаються водокористувачами своїй вищестоящій організації, місцевим органам охорони навколишнього природного середовища та місцевим податковим адміністраціям".

Підприємства і організації, що звітують по формі N 2-ТП (водгосп), забезпечуються бланками затвердженої форми органами Держводгоспу України.

До частини третьої. Звіти про водокористування складаються за формою, затвердженою наказом Держкомстату України від 30.09.97 N 230 "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 2-ТП (водгосп)".