Стаття 24. Завдання державного обліку вод

Завданням державного обліку вод є встановлення відомостей про кількість і якість вод, а також даних про водокористування, на основі яких здійснюється розподіл води між водокористувачами та розробляються заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Коментар:

Здійснення більшості функцій управління в сфері ефективного використання та охорони вод потребує даних, які б фіксували їх кількісний та якісний стан. Це і здійснення державного контролю, і моніторинг вод, і розробка перспективних програм їх використання, і охорона etc. Тому викладені в коментованій нормі завдання державного обліку вод, на нашу думку, варто розуміти розширено.

Визначений в диспозиції коментованої норми державний облік вод включає в себе облік власне вод (поверхневих та підземних), а також облік водокористування (забір, використання вод, скидання зворотних вод тощо), що випливає із змісту глави 6 ВК.

Щодо порядку здійснення державного обліку вод див. ст. 25, 26, 27 ВК та коментар до ст. 25, 26, 27, використання даних державного обліку вод з метою охорони вод та відтворення водних ресурсів підпорядковується правилам розділу 4 ВК.