Стаття 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування

Для оцінки можливостей використання води з водних об'єктів для потреб населення та галузей економіки встановлюються нормативи, які забезпечують безпечні умови водокористування, а саме:

гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах, вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення;

гранично допустимі концентрації речовин у водних об'єктах, вода яких використовується для потреб рибного господарства;

допустимі концентрації радіоактивних речовин у водних об'єктах, вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

У разі необхідності для вод водних об'єктів, які використовуються для лікувальних, курортних, оздоровчих, рекреаційних та інших цілей, можуть встановлюватись більш суворі нормативи екологічної безпеки водокористування. 

Нормативи екологічної безпеки водокористування розробляються і затверджуються:

центральнии органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, - для водних об'єктів, вода яких використовується для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення;

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузях рибного господарства, - для водних об'єктів, вода яких використовується для потреб рибного господарства.

Нормативи екологічної безпеки водокористування вводяться в дію за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Коментар:

 

До частини першої. До документів, які на даний час регламентують викладені в коментованій нормі показники безпечності та якості вод, можна віднести: СанПиН 5793-91 (Дополнение N 2 к СанПиН 4630-88) "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", СанПиН 6025-91 (Дополнение N 3 к СанПиН 4630-88) "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001 Доповнення N 10 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001 "Допустимі дози, концентрації, кількості на рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, ґрунтів", ПДК 1003-72 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования и требования к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого и культурно-бытового водопользования", ПДК 1194-74 "Дополнительный перечень предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования". На даний час ці нормативи мають санітарно-гігієнічну природу.

До частини другої. Коментована норма продублювала норму ч. 5 ст. 33 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища". Можливість встановлення більш суворих нормативів для окремих місцевостей випливає з особливої цінності та необхідності збереження об'єктів та територій, що підлягають особливій охороні відповідно до розділу 12 ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища".

На даний час практика встановлення більш суворих нормативів для окремих місцевостей відсутня.

До частини третьої. Повноваження із затвердження нормативних документів, що містять нормативи екологічної безпеки водокористування, визначені у положеннях відповідних органів: пп. 18 п. 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого ПКМ України від 02.11.2006 N 1542, п. 4 Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19.05.99 N 675-XIV, пп. 22 п. 4 Положення про Державний комітет рибного господарства України, затвердженого ПКМ України від 24.01.2007 N 42.

На даний час встановлення нормативів відповідно до положень коментованої норми фактично не здійснюється. Натомість, застосовуються санітарно-гігієнічні нормативи аналогічного спрямування, що затверджуються Головним державним санітарним лікарем України відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 40 ЗУ "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення" та інших актів т. з. санітарного законодавства (див. коментар до ч. 1).

До частини четвертої. Коментована норма повинна реалізуватися шляхом здійснення Мінприроди своїх повноважень у відповідності до пп. 12 п. 4 Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого ПКМ України від 02.11.2006 N 1524. Практично нормативи екологічної безпеки водокористування на сьогодні в порядку, встановленому цією статтею, не встановлюються. Натомість, застосовуються санітарно-гігієнічні нормативи аналогічного спрямування, що затверджуються Головним державним санітарним лікарем України відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 40 ЗУ "Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення" та інших актів т. з. санітарного законодавства (див. коментар до ч. 1).