Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

У галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів встановлюються такі нормативи:

1) нормативи екологічної безпеки водокористування;

2) екологічний норматив якості води водних об'єктів;

3) нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

4) галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти;

5) технологічні нормативи використання води.

Законодавством України можуть бути встановлені й інші нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Коментар:

До частини першої. Дана норма не має змістовного навантаження, оскільки призначення, склад нормативів розкриваються у ст. 36 - 41 ВК (див. коментар до ст. 36, 37, 38, 39, 40, 41).

Крім того, норма ч. 2 коментованої статті не обмежує кількість нормативів, котрі можуть бути запроваджені, тільки переліченими вище.

До частини другої. Перелік нормативів, що їх вказано у ч. 1 коментованої статті, не є вичерпним. З точки зору правозастосування це означає, що розробка нових нормативів можлива без внесення змін до коментованої статті. Такі нормативи підлягатимуть розробці із дотриманням загальних вимог Законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про стандартизацію" тощо.