Стаття 41. Регулювання скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

Скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено нормативи екологічної безпеки водокористування та нормативи гранично допустимого скидання, забороняється.

Скидання таких речовин у виняткових випадках може бути дозволено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузях рибного господарства та рибної промисловості, за умови, що протягом встановленого ними періоду ці нормативи будуть розроблені та затверджені.

Замовниками на розробку нормативів екологічної безпеки водокористування та нормативів гранично допустимого скидання цих речовин є водокористувачі, які здійснюють їх скидання.

 

Коментар:

 

До частини першої. Щодо нормативів "екологічної безпеки водокористування" див. ст. 36 ВК.

Щодо нормативів гранично допустимого скидання див. ст. 38 ВК.

За порушення коментованої норми можливе настання адміністративної відповідальності за ст. 59 КпАП України або ст. 242 КК України. Це не звільняє порушника від обов'язку відшкодувати заподіяну порушенням шкоду.

До частини другої. Дозвіл на скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено нормативи екологічної безпеки водокористування та нормативи гранично допустимого скидання, повинен бути наданий кожним із органів, передбаченим коментованою частиною.

Коментована норма містить умову надання такого дозволу - розробка протягом визначеного терміну нормативів в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Дана умова може вважатись умовою водокористування, яка визначається у дозволі. Відтак, невиконання умови у встановлені строки є підставою для припинення водокористування у порядку, визначеному ст. 55, 56 ВК (див. коментар до ст. 55, 56 ВК).

До частини третьої. Замовником на розробку нормативів екологічної безпеки водокористування та нормативів ГДС може бути будь-яка зацікавлена особа, у тому числі, звичайно, і відповідні водокористувачі.

Коментоване положення кореспондує ч. 2 ст. 38 ВК і є деталізацією ст. 36 ВК. Замовниками на розробку вказаних нормативів можуть бути не тільки водокористувачі, які здійснюють їх скидання, а й особи, котрі отримують дозвіл на водокористування вперше (п. 14 Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, затвердженого ПКМ України від 11.09.96 N 1100).